Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 9. 2023 15:32

Premiér Fiala vystoupil na konferenci Zdravotnictví 2024

Premiér Petr Fiala vystoupil s projevem na konferenci Zdravotnictví 2024, 21. září 2023.
Premiér Petr Fiala vystoupil s projevem na konferenci Zdravotnictví 2024, 21. září 2023.
Předseda vlády Petr Fiala vystoupil ve čtvrtek 21. září 2023 se svým projevem na konferenci Zdravotnictví 2024. Pořadatelem konference je Unie zaměstnavatelských svazů ČR a jde o největší zdravotnickou odbornou konferenci v ČR. Premiér hovořil o aktuálních klíčových problémech českého zdravotnictví.

Předseda vlády Fiala hned na úvod konference připomněl, že české zdravotnictví je ve světovém srovnání na špičkové úrovni. Nicméně je potřeba pracovat na tom, aby si ČR do budoucna tuto výhodu udržela. Hovořil o dvou nejdůležitějších tématech, které v tuto chvíli české zdravotnictví řeší –nedostatek léků a nespokojenost mladých lékařů.

Podle premiéra nedostatek léků oprávněně znervózňuje pacienty a komplikuje práci i lékařům. Obzvlášť citlivý je problém s nedostupnými antibiotiky. Jde o krizi, která už řadu měsíců postihuje celou Evropu. Stojí za ní kombinace známých faktorů – vyšší nemocnosti po covidové pandemii, výpadků na globálním trhu, obtížných odhadů a nejistého plánování výroby.

„Rád bych tu ocenil pozitivní kroky z posledních měsíců, jako je zákaz reexportu léků a zejména průběžná novelizace zákona o léčivech, díky níž se českým pacientům podařilo zpřístupnit léky, které jsou registrované jinde v EU. Zatím to bylo přes 150 tisíc balení antibiotik. Nyní projednávaná novela dále přináší nové povinnosti pro výrobce, distributory či lékárny, zejména pokud jde o povinnost informovat o počtu léků na trhu a vytvářet potřebné rezervy,“ uvedl premiér.

Druhým problémem, který premiér zmínil, byla nespokojenost mladých lékařů. Připomněl, že je potřeba brát v úvahu měnící se hodnoty ve společnosti.

„Na rozdíl od minulosti dnes primárně nejde o odměny, ale spíše o způsob vzdělávání, získávání kvalifikace a skloubení profesního a osobního života. Je naprosto logické, že mladí lékaři požadují jistoty, včetně toho, aby měli přesnější představu o budoucí kariéře nebo větší kontrolu nad pracovní dobou. Dává smysl, že chtějí víc času na odpočinek, aby ve svém náročném povolání mohli podávat výkony, které od nich požadujeme,“ řekl.

Tento problém podle premiéra Petra Fialy odhaluje nedostatek pracovních sil ve zdravotnictví a zároveň nevyváženost mezi primární a specializovanou péčí, kdy se nemocnice stávají nejvytíženější součástí celého systému. Vláda proto hledá řešení, kde to jde: ČR se snaží vyjednat výjimku v EU, aby povolila 24hodinové směny. Lékařské fakulty už reagovaly navýšením počtu studentů, ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dotační programy na rezidenční místa, ministerstvo školství usiluje o zjednodušení kvalifikační přípravy pro odborné asistenty ve zdravotnictví. Efekt těchto kroků se projeví až za několik let.

Za významný krok na cestě ke stabilnímu zdravotnictví považuje Fiala loňské přijetí automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. Mechanismus valorizace je nastaven tak, aby kopíroval ekonomický růst České republiky, což zvyšuje předvídatelnost celého systému. Změna má vliv na platy lékařů, na straně státu zase zlepšuje plánování výdajů a investic do zdravotnictví. Od roku 2019 se objem peněz ve zdravotnictví zvýšil o 40 %. Je tedy namístě požadovat, aby se toto zvýšení rozpočtu adekvátně projevilo na zvýšení kvality služeb.

Na změnu ve valorizacích navazuje připravovaná novela o veřejném zdravotním pojištění, která zavádí víceúrovňové financování a umožní zdravotním pojišťovnám lépe reagovat na problémy s chybějícími lékaři. Novela zároveň posílí prvek osobní zodpovědnosti. Pojišťovny budou moci výrazněji zvýhodnit ty, kteří žijí zdravě a dbají na prevenci, což by pacienty mělo motivovat k tomu, aby veřejné zdravotnictví využívali racionálně a odpovědně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie