Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 9. 2023 10:37

Premiér Fiala otevřel novou budovu Fakulty životního prostředí ČZU

Členové vlády slavnostně otevřeli novou budovu České zemědělské univerzity, 27. září 2023.
Členové vlády slavnostně otevřeli novou budovu České zemědělské univerzity, 27. září 2023.
Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve středu 27. září, spolu s ministrem zemědělství Markem Výborným a ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, zúčastnil slavnostního otevření nové budovy Pavilonu environmentálních studií Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. V úvodním projevu premiér popřál studentům i zaměstnancům mnoho úspěchů při výzkumu adaptace na dnešní environmentální výzvy a zdůraznil, že je důležité pro ČR, aby měla více vysokých škol a univerzit, které dokážou obstát v mezinárodním prostředí.

Celkové náklady na výstavbu pavilonu činily 300 mil. Kč, z toho 80 mil. Kč byly vlastní zdroje ČZU a 220 mil. Kč bylo hrazeno ze státního rozpočtu v rámci programu MŠMT Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Výstavba probíhala v letech 2021 až 2023.

„Budova je příkladem ekologicky promyšleného designu. Najdeme tu řadu technologií, které přispívají k energetickým úsporám a adaptaci na klimatické změny – je nízkoenergetická, využívá srážkovou či recyklovanou odpadní vodu atd. Já se celý život pohybuji v akademickém prostředí a dokážu ocenit pracoviště, kde je možné těsně propojit výuku a výzkum s praxí, nebo dokonce žitou zkušeností. Přeji vám mnoho úspěchů při výzkumu adaptace na dnešní environmentální výzvy,“ uvedl premiér.

Nová budova kampusu propojuje přírodu s moderními technologiemi a je tak laboratoří principů udržitelného rozvoje. Odborníci z Fakulty životního prostředí, kteří pavilon budou využívat, v jeho realizaci uplatnili aktuální trendy a technologie, které přispívají k adaptaci sídel na dopady klimatické změny. Dominujícím prvkem stavby jsou zelené fasády složené z 13 druhů rostlin v celkovém počtu 12 300 kusů. Nízkoenergetickému standardu pavilonu přispívají tři podzemní podlaží dosahující hloubky 12 m pod úroveň terénu. Pavilon disponuje vlastním výzkumným potenciálem. Komplexní digitální informační model budovy umožňuje vytvářet, spravovat a vyhodnocovat údaje o pavilonu během celého jeho životního cyklu.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie