Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 3. 2023 14:53

Premiér Fiala a generální tajemník OECD představili v Praze Hospodářský přehled pro ČR 2023

Premiér Petr Fiala se setkal s generálním tajemníkem OECD Mathiasem Cormannem, 30. března 2023.
Premiér Petr Fiala se setkal s generálním tajemníkem OECD Mathiasem Cormannem, 30. března 2023.
Předseda vlády ČR Petr Fiala a generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Mathias Cormann představili 30. března 2023 v Praze Hospodářský přehled pro ČR 2023 a také historicky první Přehled o veřejné správě v ČR.

Hospodářský přehled pro ČR 2023 shrnuje vývoj a současný stav české ekonomiky. Zaměřuje se na klíčové makroekonomické a strukturální výzvy, včetně například přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku a jeho sociálních, regionálních či odvětvových dopadů, a dává doporučení, jak se s těmito výzvami co nejlépe vypořádat. Zpráva zmiňuje mj. potřebu zajištění dlouhodobé fiskální udržitelnosti, boj proti inflaci či problém stárnutí populace.

Premiér Fiala zdůraznil, že OECD v obou zprávách velmi dobře vystihla hlavní výzvy, kterým ČR čelí, a že jí navržená doporučení jdou přesně tím směrem, kterým postupuje i vláda. „Hospodářský přehled pro ČR, který zde dnes pan generální tajemník představil, zmiňuje řadu témat. Pro českou vládu a českou společnost je určitě důležité, že potvrzuje, že je nezbytně nutné provést některé klíčové reformy. A jsou to ty reformy, na kterých naše vláda v tomto období intenzivně pracuje – důchodová reforma, veřejné finance či zelená modernizace,“ uvedl premiér Fiala.

Přehled o stavu veřejné správy, který byl pro ČR představen poprvé, pak přináší nezávislou analýzu jejího stavu a na základě znalostí nejnovějších trendů a příkladů dobré praxe z jiných zemí doporučuje, jak v celé řadě oblastí zefektivnit její fungování. „Témata tohoto Přehledu jsou velmi úzce provázána s naší Koncepcí rozvoje veřejné správy do roku 2030, proto bude možné snadněji upřesnit nebo navrhnout opatření, abychom dosáhli lepšího fungování veřejné správy, ať už v denním kontaktu s občany, nebo při řešení krizových situací, které mohou přijít,“ řekl premiér.  

Předseda vlády rovněž zdůraznil, že si váží členství ČR v OECD a dlouhodobé a velmi užitečné spolupráce s organizací. „Jsme přesvědčeni, že role této silné skupiny podobně smýšlejících zemí je v měnících se geopolitických podmínkách a při všech těch výzvách a krizích, kterým čelíme, možná ještě důležitější, než byla v minulosti,“ dodal předseda vlády.  

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie