Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 5. 2017 11:35

Premiér Bohuslav Sobotka se zúčastnil Stratcom Summitu 2017

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka zúčastnil Stratcom summitu 2017, 18. května 2017.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka zúčastnil Stratcom summitu 2017, 18. května 2017.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 18. května 2017 zúčastnil společně s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem Stratcom Summitu 2017. Konference, která se koná v sídle Ministerstva vnitra ČR, je zaměřena zejména na otázky, jak by NATO a EU měly reagovat na dezinformační operace a jaké opatření přijmout proti takzvaným hybridním hrozbám.

Projev předsedy vlády na Stratcom Summitu 2017

Vážené dámy, vážení pánové,

přeji hezké dopoledne, rád bych vás pozdravil za českou vládu na letošním Stratcom Summitu.

Dovolte mi, abych své vystoupení uvedl úryvkem jednoho rozhlasového projevu. Ten přednesl významný československý novinář Ferdinand Peroutka. To je novinář, jehož odkaz je v České republice stále velmi živý a diskutovaný. Pronesl ho při zahájení vysílání Svobodné Evropy v roce 1951. Abych citoval Ferdinanda Peroutku: „Nikdo, zejména ne malý národ, si nesmí dovolit nevidět fakta. A fakta jsou taková, že naše svoboda za pouhých třicet let dvakráte dospěla k největším národním katastrofám. Nechceme-li být žebráky, kteří každých pět nebo deset let se rozprchnou do světa prosit a žadonit o navrácení svobody, pak musíme nalézt nějakou svou vlastní sílu. A ta může být jen ve spojení menších celků ve větší.“

Dámy a pánové, domnívám se, že slova této významné osobnosti české žurnalistiky a aktivního obhájce demokracie a jejích základních principů jsou dnes platná stejně jako před šedesáti pěti lety.

Nikdo si nemůže dovolit nevidět fakta. Otázkou, kterou si však stále častěji musíme klást a která je zjevně mnohem palčivější, než byla před zmíněnými pětašedesáti lety, je, co jsou fakta a jak je rozeznat od zpráv nepravdivých a jak je rozeznat od zpráv, které byly s nějakým záměrem překrouceny.

Dnešní komunikační technologie nám umožňují čerpat z nepřeberného množství informací. Zjistit jejich původ a spolehlivost je však často úkolem skoro nadlidským, a to nejen pro laiky, kteří na to nemají čas, ale i pro lidi, kteří se prací s informacemi zabývají profesionálně. I proto jsem rád, že v Praze hostíme konferenci, která má problematiku dezinformací a strategické komunikace jako své hlavní téma.

Hybridní hrozby jsou problémem komplexním a v případě, že jim nebudeme věnovat dostatečnou pozornost, mají potenciál ohrozit nejen naši bezpečnost, ale mohou mít fatální dopady rovněž na demokratické zásady a instituce, které jsou základem našeho politického zřízení a jsou garantem naší svobody.

Česká republika si je této skutečnosti vědoma a opakovaně ukazuje, že chce aktivně rozvíjet spolupráci v oblasti bezpečnosti v rámci euroatlantických struktur, přičemž boj proti hybridním hrozbám a naše iniciativy v oblasti rozkrývání dezinformačních kampaní vidíme jako důležitou součást tohoto úsilí.

Česká republika si v naší národní Bezpečnostní strategii jasně stanovila své bezpečnostní priority. Následně jsme realizovali Audit národní bezpečnosti a tam jsme prověřili, jak si v plnění svých cílů stojíme. Myslím, že důkladná analýza situace a východisek by měla být základem každé strategie a v případě nových výzev, za něž hybridní hrozby rozhodně považuji, to platí obzvlášť.

Považuji za velmi důležité, že právě zkvalitnění strategické komunikace je jedním z úkolů, který jsme si v Auditu zadali. Nyní máme jasnou představu o tom, kde se potýkáme s problémy a nedostatky, a můžeme se soustředit na jejich odstraňování.

Považuji za zásadní, že se strategická komunikace stala integrální součástí našeho politického plánování. Ovšem nezůstáváme jen u plánování, využíváme ji také jako důležitý nástroj bezpečnostní politiky státu.

Příkladem takové inovace v českém prostředí v poslední době jsou především vznik odborné pracovní skupiny Bezpečnostní rady státu pro hybridní hrozby, jejíž činnosti se nově účastní zástupci všech v této oblasti relevantních institucí a ministerstev. A samozřejmě také zřízení Centra proti terorismu a hybridním hrozbám na Ministerstvu vnitra, které je prvním krokem k vytvoření sítě dalších partnerských pracovišť.

Nedílnou součástí strategické komunikace však musí být rovněž snaha o lepší komunikaci našich politických rozhodnutí i konkrétních kroků směrem k veřejnosti. Tím přirozeně zúžíme prostor pro možnou dezinterpretaci. Naše cíle ve strategické komunikaci proto musejí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a dobře načasované.

Spolu s Ferdinandem Peroutkou si také uvědomuji, že náš úkol není jen národní, ale že naše síla leží ve schopnosti spojovat menší celky ve větší. Aktivní nastolování nejen politické debaty, ale také reálné aktivity jsou důležité a ČR je připravena k oběma na evropské úrovni pozitivně a zejména aktivně přispívat. Identifikování společných problémů, propojování našich zkušeností a získávání informací jeden od druhého v rámci Evropské unie nebo NATO jsou totiž klíčem k úspěchu. ČR má proto svého zástupce jak v centru excelence v Rize, které zastřešuje NATO, tak i v týmu ESVA Stratcom East.

Důležitou součástí odpovědi na rizika, kterým čelíme, je také podpora nezávislých médií, a to nejen doma, ale také například v regionu východní Evropy. Naši pozornost nemůžeme omezit pouze na veřejnoprávní média, která zejména mají hrát úlohu garanta objektivního reflektování důležitých témat i současné situace a která jako taková musíme podporovat v jejich úsilí čelit propagandě a dezinformacím. Zapomínat bychom rozhodně neměli ani na soukromá média, která rovněž musí ctít základní principy nezávislé žurnalistiky, ctít nestrannost a nezávislost na parciálních zájmech, a v tomto úsilí bychom také soukromá média měli podporovat.

Věřím, že i na půdě týmu ESVA v tomto směru budou další příležitosti. Věřím také, že je tento tým schopen generovat kvalitní výsledky, a to nejen v EU, ale právě i v zemích Východního partnerství a západního Balkánu. K tomu ale tento tým potřebuje jasnou podporu ze strany vysoké představitelky Federicy Mogherini a také stabilizaci svojí základny. Jsem přesvědčen o tom, že tento projekt nemůže být dlouhodobě financován pouze ze strany členských států – měl by mít svůj vlastní rozpočet a také dostatečné personální kapacity.

Tím se však nechci zříkat povinnosti nás všech bojovat s dezinformačními kampaněmi. Jsem rád, že se Česká republika efektivně zapojuje do nových evropských iniciativ, mimo jiné na podporu nezávislých ruskojazyčných médií, a věřím, že o tomto tématu tu také je a byla diskuze. Částka, kterou vydáváme ročně na podporu ruskojazyčných nezávislých médií, převyšuje 10 milionů Kč a vzhledem k důležitosti těchto projektů chceme tuto aktivitu v budoucnu navyšovat.

Dámy a pánové,
chtěl bych vám poděkovat nejen za vaši pozornost, ale hlavně za vaši aktivitu a zájem o hybridní hrozby a strategickou komunikaci. Věřím, že letošní Stratcom Summit napomůže dalšímu zlepšování vzájemné spolupráce mezi státy, akademiky i neziskovými projekty a že se naše snahy výrazným způsobem zúročí.

Děkuji.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie