Aktuálně

23. 7. 2020 10:54

Premiér Andrej Babiš předal Ceny Bezpečnostní rady státu pro rok 2020

Premiér Andrej Babiš předal 22. července 2020 Ceny Bezpečnostní rady státu pro rok 2020.
Premiér Andrej Babiš předal 22. července 2020 Ceny Bezpečnostní rady státu pro rok 2020.
Předseda vlády Andrej Babiš předal 22. července 2020 v Lichtenštejnském paláci Ceny Bezpečnostní rady státu za rok 2020.

Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky každoročně uděluje Bezpečnostní rada státu za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty.

Bezpečnostní rada státu na své schůzi dne 8. června 2020 rozhodla udělit pro rok 2020 Cenu v hlavní kategorii Generálporučíku Ing. Radovanu Procházkovi za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky, redakci časopisu Obrana a strategie za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě se zaměřením na publikační činnost věnovanou rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti a Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni se zaměřením na oblast osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti. Ve studentské kategorii čestné uznání získal Mgr. Marek Radost, Ph.D. za disertační práci Pokročilé nesmrtící technologie v boji proti terorismu, extremismu a kriminalitě.

„Chci Vás ujistit, že vláda České republiky i Bezpečnostní rada státu se problematikou bezpečnosti pravidelně vážně zabývají a je pro nás důležité, aby bezpečnostní systém našeho státu byl funkční, spolehlivý a připravený řešit bezpečnostní problémy. Protože víme, že v bezpečném prostředí se naší zemi bude dařit a bude prosperovat,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Profily oceněných

Generálporučík Ing. Radovan Procházka byl v roce 1951 zatčen za aktivní účast ve vojenské skupině protikomunistického odboje a odsouzen k trestu 27 let vězení. V roce 1964 byl podmínečně propuštěn. Na jaře 1968 se stal druhým tajemníkem organizace K 231, za což byl během normalizace perzekuován, a až do roku 1989 pracoval jako technický pracovník v Národním divadle. Rehabilitován byl vojenským soudem v roce 1990. Od roku 1993 působil v rezortu MO nejprve ve zpravodajské správě GŠ AČR a následně ve Vojenské zpravodajské službě GŠ AČR a Vojenském zpravodajství MO, jehož byl v letech 1995 až 1996 ředitelem. V roce 1997 zastával funkci vrchního ředitele Sekce obranné politiky MO, k 1. 1. 1998 odešel z činné služby a v letech 2000–2001 byl externím spolupracovníkem Bezpečnostní informační služby a podílel se na přípravě jejích nových pracovníků. Generálporučík Ing. Radovan Procházka je nositelem řady českých i zahraničních ocenění, mimo jiné byl vyznamenán prezidentem České republiky medailí Za zásluhy o ČR 1. stupně a v roce 1997 Řádem Bílého lva.

Časopis Obrana a strategie je vydáván Centrem bezpečnostních a vojenskostrategických studií na Univerzitě obrany a první číslo vyšlo v roce 2001. Časopis v současnosti vychází dvakrát ročně a je jediným českým časopisem s bezpečnostní a mezinárodně politologickou tematikou zařazeným do prestižní databáze Web of Science – Emerging Sources Citation Index. Pro větší rozmanitost expertních názorů a širší vědeckou perspektivu je většina textů publikována v angličtině. Díky tomu může časopis využívat k recenznímu řízení primárně recenzenty ze zahraničních institucí, což také napomáhá k povědomí o tomto periodiku za hranicemi České republiky.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PF UP) se dlouhodobě profiluje v oblastech a otázkách souvisejících s bezpečností, zejména z pohledu mezinárodního práva a mezinárodních vztahů. Důraz je kladen nejen na teoretickou průpravu právníků, ale i na propojení s praxí. Proto fakulta organizuje řadu konferencí a workshopů ve spolupráci s Armádou ČR. Mezinárodní věhlas získalo třídenní cvičení Camp Peira, organizované již několik let PF UP a Armádou ČR ve spolupráci s PF UK Praha, Univerzitou obrany, Červeným křížem, Mezinárodním výborem Červeného kříže a UNHCR Praha. Důležitou složkou práce PF UP je rovněž odborná publikační činnost. Pracovníci fakulty řeší v současnosti tříletý projekt Grantové agentury ČR k problematice mezinárodněprávní úpravy užití síly s důrazem na pozici států V4.

Disertační práce Mgr. Marka Radosty postihuje velmi zajímavé a aktuální bezpečnostní téma, které doposud nebylo komplexně popsáno v námi známé dostupné literatuře nebo publikováno v některém odborném časopise či bezpečnostním periodiku. Tato práce mapuje a hodnotí jednotlivé druhy nesmrtících technologií, které jsou používány u ozbrojených bezpečnostních sborů po celém světě. Přínos této práce je zejména v možnosti jejího využití jako podpůrný studijní materiál v oblasti vzdělávání bezpečnostních sborů. Vznikla na Fakultě bezpečnostně právní Policejní akademie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie