Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 8. 2009 13:16

Pracovníci z předsednického týmu našli další uplatnění ve státní správě

Počet expertů najatých v souvislosti s českým předsednictvím, kteří setrvají v české státní správě, se od poloviny července, kdy proběhlo první vyhodnocení, dále zvýšil.

Vládní výbor pro EU o tom informoval ministr Štefan Füle.

Udržet experty, kteří během předsednického maratónu ukázali své profesní kvality, je zájmem české státní správy a poslední čísla ukazují na pozitivní trend v této snaze. K 15. srpnu 2009 našlo uplatnění celkem 137 expertů, a celkový počet tak proti minulému měsíci stoupl o 18.

Zároveň se zvýšil se i počet profesionálů, kteří projevili zájem ve státní správě setrvat i po skončení předsednictví. Celkově zatím našly uplatnění 2/3 zaměstnanců, kteří se rozhodli svou kariéru spojit s českou státní správou.

Jak již bylo uvedeno dříve, pro potřeby předsednictví bylo uzavřeno celkem 338 smluv na dobu určitou. Tyto kontrakty po skončení předsednictví postupně končí. Zcela zaniknout by měly do konce tohoto roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie