Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 7. 2007 11:17

Postavení zaměstnanců ve veřejné správě projedná ve středu vláda

Vláda na svém zítřejším zasedání projedná postavení zaměstnanců ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra předkládá právní úpravu, která by měla určovat hranici mezi politicky obsazenými místy a místy úřednickými. Návrh by měl především zajišťovat odpolitizaci a profesionalizaci státní správy.

Koncepce ministerstva vychází ze soukromoprávního postavení zaměstnanců veřejné správy doplněna v nezbytném rozsahu o veřejnoprávní prvky. To se ovšem netýká zaměstnanců územních samosprávních celků, jejichž postavení již tento požadavek splňuje.

Předložený materiál obsahuje také návrh na inovaci systému vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Měly by se na něm ve větší míře podílet vysoké školy, které připravují odborníky v oboru veřejné správy. Podle ministerstva by si vzdělání měl zvyšovat i vrcholový management.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie