Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 1. 2009 9:15

Pokračuje Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci

Neformální Rada ministrů pro zaměstnanost a sociální věci potrvá v Luhačovicích do soboty 24. ledna.

Zasedání zahájil již včera český ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. V úvodu zasedání seznámil své kolegy s hlavními body jednání se zástupci sociálních partnerů a Sociální platformy, které proběhlo ve středu 21. ledna v Bruselu.

Záznam včerejší tiskové konference najdete ve video archivu.

Diskuse se zaměří na konkrétní kroky, které členské státy podnikají ke zvýšení a usnadnění profesní mobility, dotýkající se přechodu zaměstnanců mezi pracovními místy či celými profesemi.

Úplná liberalizace pracovního trhu a odstranění překážek mobility jsou prioritou českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti. Jednání se proto zaměří na diskusi právě o jednotlivých aspektech mobility. Ve třech tematických blocích bude věnována pozornost profesní a geografické mobilitě a mobilitě znevýhodněných osob z nezaměstnanosti a neaktivity na trh práce.

Ke každému bloku vystoupí zástupci dvou členských států a komisař Vladimír Špidla. Plánována jsou vystoupení ministrů ze současné sociální Trojky Svena Otto Littorina ze Švédska a španělského ministra Celestina Corbacho Chavese. Za Francii vystoupí Agn?s Leclerc, za Slovensko Viera Tomanová. Předsednictví reprezentované ministrem Petrem Nečasem přednese příspěvek o geografické mobilitě spolu s Rakouskem, které vedle Německa stále uplatňuje pracovní omezení v přístupu na trh práce pro občany nových členských států. Předsednictví chce poukázat na to, že jsou tato opatření neopodstatněná.

Páteční pracovní část jednání bude zakončena obědem, věnovaným diskusi k revizi směrnice o pracovní době. Zbytek dne a sobotní dopoledne bude vyhrazeno pro doprovodný program ministrů a delegátů.

Tisková konference proběhne 22. ledna od 18 hodin a 23. ledna od 13.30 hodin za účasti předsednictví, ministrů Francie, Švédska a komisaře Vladimíra Špidly.

Program druhého dne pracovního jednání

Pátek, 23. leden 2009

9.00 – 10.00 2. blok věnovaný geografické mobilitě

9.05 – 9.10 Příspěvek předsednictví k tématu geografické mobility (P. Nečas)

9.10 – 9.15 Příspěvek Rakouska k tématu geografické mobility

9.15 – 9.20 Projev eurokomisaře k geografické mobilitě (V. Špidla)

9.20 – 10.00 Diskuse ministrů na téma geografické mobility

10.15 – 11.00 3. blok věnovaný mobilitě osob na okraji trhu práce

10.15 – 10.20 Příspěvek Švédska k tématu mobility osob na okraji trhu práce (Sven Otto Littorin)

10.20 – 10.25 Příspěvek Španělska k tématu mobility osob na okraji trhu práce (Celestino Corbacho Chaves)

10.25 – 10.30 Projev eurokomisaře k mobilitě osob na okraji trhu práce (V. Špidla)

10.30 – 11.00 Diskuse ministrů na téma mobility osob na okraji trhu práce

11.00 – 11.05 Ukončení jednání (Petr Nečas)

11.05 – 11.25 Skupinové foto

11.30 – 13.30 Pracovní oběd ministrů - diskuse ke směrnici o pracovní době

13.30 – 14.00 Tisková konference (P. Nečas, V. Špidla, Švédsko, Francie)

14.00 Zahájení doprovodného programu

Kontakt:

Jana Říhová, Tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí

Tel.: +420 221 922 249, GSM: +420 725 761 147, E-mail: jana.rihova@mpsv.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie