Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 9. 2009 14:20

Oslavy Dne české státnosti „Prodaná nevěsta – česká opera oper“

Den 28. září patří k nejvýznamnějším svátkům českého národa. Toto datum je pevně spjato s výročím mučednické smrti knížete Václava, patrona české země a symbolu české státnosti.

V rámci jubilejního desátého výročí se Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Národním divadlem, Českým rozhlasem a Národním muzeem rozhodl uspořádat slavnostní provedení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta a vytvoření zvláštní série hudebních nahrávek téhož díla. Záštitu nad celým projektem převzal předseda vlády ČR Jan Fischer.

„Prodaná nevěsta k nám stále promlouvá přes nános věků svojí lidovostí, srozumitelným a ve svém základu stále platným příběhem. Nejde o zvetšelý muzeální kus, který se jen opráší u příležitosti významného výročí. Už po více než sto čtyřicet let je Prodaná nevěsta stále s námi, s českým národem, je svědkem a odrazem jeho života, dějinných zvratů, doby prosperity i doby úpadku, svobody i nesvobody, je posilou v čase ohrožení a zní upřímnou veselostí ve šťastných časech.“ uvádí předseda vlády České republiky Jan Fischer.

V rámci oslav se ve foyeru Národního divadla představí veřejnosti mimořádná jednodenní výstava obsahující originální rukopisy a cenné dokumenty. Nebudou chybět ani předměty vážící se ke Smetanově nejznámější opeře Prodaná nevěsta, které dokumentují popularitu a oblibu této opery. Její ztvárnění postupně proniklo nejen do jiných uměleckých oblastí, ale i do každodenního života, a to v míře, s níž se pravděpodobně nesetkáme u žádné jiné opery. Jedinečnost této výstavy podtrhuje skutečnost, že vystavované exponáty, běžně spatřit nelze.

Výstava bude veřejnosti přístupná dne 28. září 2009, 9 – 13 hodin.

Zvyšování povědomí o české státnosti a záležitostí souvisejících s agendou správy věcí veřejných patří mezi témata, jež si vláda, zvláště pak její nově vzniklé Informační centrum, vytyčilo jako svůj cíl.

Více informací naleznete na webových stránkách Informačního centra vlády ČR

Kontakt: PhDr. Lucie Wittlichová, ředitelka odboru ICV Informační centrum vlády

Vladislavova 4, Praha

Telefon: +420 296 153 200

Email: icv@vlada.cz

URL: http://icv.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie