Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 8. 2009 11:14

Omamné a psychotropní látky a množství větší než malé

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se stanovuje, co se považuje za jedy, omamné a psychotropní látky za účelem trestných činů a jaké je množství větší než malé.

Toto nařízení vzniklo pro potřeby nového trestního zákoníku.

V souvislosti s nahrazením stávajícího trestního zákona novým kodexem (od 1. 1. 2010) dochází ke zrušení podzákonných právních předpisů.

"Předkládaný návrh nařízení reaguje na potřeby praxe, která ukázala, že je velmi obtížné sjednotit postup orgánů činných v přípravném trestním řízení při stanovení ´množství většího než malého´. Sjednocuje také judikaturu ohledně jednotlivých omamných a psychotropních látek a jedů," komentuje Daniela Kovářová.


K vypracování návrhu nařízení byla při ministerstvu spravedlnosti ustanovena meziresortní expertní skupina, složená ze zástupců ministerstev spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví a zemědělství, vědců Farmaceutické fakulty UK, Nejvyššího státního zastupitelství a expertů z centra pro adiktologii z Psychiatrické kliniky 1. LF UK.

Nyní je návrh v připomínkovém řízení, bude následovat vypořádání připomínek, přičemž vládě bude návrh zaslán do 30. 9. 2009. Účinnost tohoto nařízení se musí shodovat s účinností nového trestního zákoníku, tzn. 1. 1. 2010.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie