Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 8. 2010 10:47

O českém rozpočtu nemá rozhodovat Brusel, řekl premiér

Předseda vlády Petr Nečas informoval Senát o nadcházejícím jednání Rady EU v Bruselu.

Senát

Hlavním tématem zářijového zasedání Evropské rady bude rozpočtová disciplína, dodržování Paktu stability a růstu a nastavení tzv. evropského semestru, tedy předběžném posuzování návrhů národních rozpočtů Evropskou komisí a Radou EU vždy na jaře daného roku.

„Nepřekročitelné je ovšem rozdělení pravomocí členských států s Evropskou unií. Rozpočty musí zůstat suverény,“ řekl senátorkám a senátorům premiér.

Podle předsedy vlády je potřeba dobře nastavit sankce pro členské státy Evropské unie, aby dodržovaly finanční mantinely a nezadlužovaly se. Řecký scénář by se v budoucnu již neměl opakovat.

„Vláda ČR je toho názoru, že sankční mechanismy mají být spouštěny automaticky, aby byl rovný přístup a podmínky pro všechny. Sankce nemají být pouze symbolického charakteru, mají být vymahatelné a bolestivé. Pokud je nebolestivá, je nevymahatelná a neúčinná,“ řekl Petr Nečas.

„Jsme zastánci finančních sankcí včetně omezení finančních prostředků, které z EU tečou. Nekloníme se například k omezení hlasovacích práv členského státu,“ řekl premiér Nečas v senátu.

Zasedání Rady Evropské unie proběhne 16. září v Bruselu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie