Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 2. 2024 13:04

Novým členem Rady vlády se stal ekonom Josef Švejda z onsemi

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová předává ekonomovi Josefu Švejdovi jmenovací dekret člena RVVI, 23. února 2024.
Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová předává ekonomovi Josefu Švejdovi jmenovací dekret člena RVVI, 23. února 2024.
V pátek 23. února 2024 se ve Strakově akademii uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI projednali např. návrhy na jmenování nových členů/členek Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV), přípravu společného zasedání s Mezinárodním poradním orgánem RVVI nebo činnost Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (INTER), která byla ustavena v loňském roce v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rada vlády zahájila své zasedání minutou ticha k připomínce obětí již dvou let trvající ruské invaze na Ukrajinu.

V úvodu jednání předala ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová jmenovací dekret novému členu Rady Ing. Josefu Švejdovi. Ekonom Josef Švejda je jednatelem české pobočky společnosti onsemi – ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., jejíž cca 500 z 2 300 zaměstnanců se věnuje výzkumu a vývoji.

„Těší mě, že mohu v řadách expertů, kteří působí v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, přivítat dalšího zástupce podnikového výzkumu. Věřím, že účast Josefa Švejdy podpoří naše společné úsilí a debatu o tom, jak posílit výzkumný a inovační potenciál v Česku,“ sdělila ministryně Langšádlová. 

RVVI, v souvislosti s končícím druhým funkčním obdobím pěti členů KHV, projednala došlé nominace a  zvolila nové členy. Prodiskutovány a schváleny byly i protokoly z projednávání výsledků ročního hodnocení na národní úrovni dle Metodiky 2017+ s Ministerstvem kultury, Ministerstvem obrany, Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem zemědělství, tzv. tripartit. Všemi členy RVVI bylo odsouhlaseno uspořádání společného zasedání RVVI s Mezinárodním poradním orgánem RVVI (Mezinárodní rada),  které je plánováno na 13. května 2024 v Praze.

V závěru jednání vyslechli členové RVVI mj. informaci o činnosti Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (INTER), která byla ustavena v březnu 2023 za účelem koordinace aktivit jednotlivých stakeholderů v oblasti vědy a výzkumu v ČR a jako konzultační orgán ministra školství, mládeže a tělovýchovy podporující mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích. RVVI a Úřad vlády ČR zastupují v INTER náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace Jana Havlíková a první místopředseda RVVI prof. Jiří Homola.

Radní byli zároveň seznámeni s průběhem a výsledky výroční konference Implementace METODIKY 2017+, kterou uspořádala RVVI po 6 letech hodnocení. Součástí programu bylo představení připravované aktualizace Metodiky 2017+. Konference se uskutečnila ve spolupráci s Univerzitou Karlovou 14. února 2024 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

O Josefu Švejdovi

Ing. Josef Švejda je absolventem VŠE, působí jako jednatel a finanční ředitel české pobočky onsemi – ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., která zaměstnává 2 300 pracovníků v České republice, z toho přibližně 500 ve výzkumu a vývoji. V průběhu profesní kariéry čerpal Josef Švejda praktické zkušenosti s veřejnou podporou v oblasti výzkumu a vývoje ve všech fázích od přípravy projektů až po závěrečné řízení a následné kontroly. Při realizaci projektů spolupracuje onsemi s různými partnery, se soukromými společnostmi různých velikostí, vysokými školami a výzkumnými ústavy.

Společnost ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o., získala dosud řadu ocenění za úspěchy ve výzkumu a vývoji, včetně průmyslové ceny od CERN za senzory pro projekt Atlas v urychlovači (LHC).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie