Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 2. 2009 8:31

Nový WEB: Reformajustice.cz

Ministerstvo spravedlnosti publikovalo nové stránky věnované reformě justice. Jak se na nich uvádí, jejich úkolem je uceleně informovat veřejnost o všech součástech probíhající reformy soudnictví v ČR.

Úvodní slovo na těchto stránkách patří ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi, který zde vypovídá co jej vedlo k reformě a jaký je cíl reformy.

„Shledal jsem, že justice České republiky stojí na chatrných základech zastaralých a nedokonalých zákonů, je pomalá, neefektivní a omylná, o elektronických postupech nemá téměř tušení. Alarmující bylo, že nefungovala směrem ven, k občanům, ani směrem k justičním profesionálům,“ píše Jiří Pospíšil a cílem reformy podle něj je:„Zjednodušení a zefektivnění soudního řízení, elektronizace justice, zajištění personálního a ekonomického zázemí pro rezort.“

Ministr spravedlnosti dále odkrývá to, jak bylo od počátku ve snaze o změnu postupováno: „O Reformě jsme uvažovali ve dvou rovinách – na jedné straně jsme se snažili o kvalitní zázemí pro pracovníky v justici, na straně druhé jsme chtěli občanovi zaručit rychlé a spravedlivé rozhodování ve sporech.“

„ Nyní, po více než dvou letech tvrdé práce, mohu s čistým svědomím říci, že se justice České republiky blíží vysokým standardům zemí Evropské unie,“ uzavírá ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil své úvodní slovo k novým internetovým stránkám .

Stránky naleznete na adrese www.reformajustice.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie