Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 5. 2011 15:32

Nový občanský zákoník: demokratičtější a moderní právo

Premiér Petr Nečas představil společně s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem a profesorem Karlem Eliášem návrh nového občanského zákoníku.

Návrh tvoří jednotný právní celek, který shrnuje veškeré soukromé právo do jednoho kodexu. „Jeden z největších nedostatků současného zákoníku je roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů v několika různých právních předpisech,“ vysvětlil premiér. Návrh podle něj opouští principy a socialistické postuláty vytvořené v 60. letech minulého století, kdy vznikl dosud platný občanský zákoník.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Návrat k evropskému právu

Občanský zákoník v nové podobě znamená návrat ke standardům evropské kontinentální právní kultury a tuzemských právních tradic, které byly po státním převratu v roce 1948 odmítnuty, tedy definitivní rozchod s totalitárním pojetím funkce občanského práva jako nástroje řízení společnosti. „Kodex civilního práva je základním pilířem vyspělých demokratických právních řádů,“ zdůraznil Petr Nečas.

Základním obecným ideovým zdrojem rekodifikace je vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937. Tento zákon ale nebyl v tehdejším Československu přijat kvůli událostem následujícím po mnichovské dohodě. Tvůrci nového občanského zákoníku hledali inspiraci také za hranicemi, a to především v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Itálii či Nizozemí. „Cílem je snaha přejmout maximum ověřeného, ale vždy po kritickém zvážení z hlediska potřeb současnosti,“ dodal premiér.

Respekt k vůli člověka

Zákon přináší větší svobodu jednotlivce při utváření vlastního právního postavení. Výrazně více respektuje vůli člověka,“ řekl premiér. Zákoník umožní, aby se lidé v soukromoprávních situacích chovali přirozeně a zařídili se tak, jak skutečně chtějí. „Na druhou stranu poskytuje rozumnou míru ochrany,“ doplnil ministerský předseda. Počítá prý totiž s přirozenou nerovností stran, a proto s určitou ochranou těch, kteří jsou v té či oné situaci slabší stranou.

Někdy jde zdánlivě o banality, ale občanský zákoník je postihnout musí,“ řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. „Musíme umět řešit situace, kdy člověk ztratí věc, která má objektivně nízkou hodnotu, ale subjektivně hodnotu vysokou. Především emocionálně. Třeba když zloděj ukradne člověku jedinou existující fotografii jeho matky. Anebo soused zničí strom, který člověk zasadí u příležitosti narození potomka,“zmínil ministr.

Jasnější dědictví i sousedské vztahy

Mezi hlavní principy nového občanského zákoníku patří důraz na ochranu člověka, lepší ochrana majetku a řešení každodenních situací, na které dnešní právo nepamatuje. Novinkou bude v rámci těchto principů například zrušení institutu zbavení svéprávnosti, komplexní úprava dědického práva, větší důraz na zásadu ochrany dobré víry či podrobnější úprava sousedských práv.

Věcný záměr občanského zákoníku schválila vláda již v dubnu roku 2001. V květnu 2005 představilo ministerstvo spravedlnosti veřejnosti první verzi návrhu nového občanského zákoníku a zahájilo k němu veřejnou diskusi. O dva roky později byla připravena druhá verze návrhu. Ten byl dopracován v expertních minitýmech a počátkem června 2008 rozeslán do připomínkového řízení. Návrh byl poté vládou schválen v roce 2009 a následně předložen do Poslanecké sněmovny. Ta jej však v minulém volebním období nestihla projednat.

Pokud poslanci návrh projednají do konce podzimu, měla by nastat roční lhůta, během níž se na změny připraví všechny resorty a složky justice. Nový zákoník by měl pak začít platit 1. 1. roku 2013.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie