Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 3. 2011 13:41

Novela zákona o státním zastupitelství posílí nezávislost žalobců

Nejvyššího státního zástupce už nebude jmenovat ani odvolávat vláda, jeho funkční období bude časově omezeno. Změny ve jmenování se dotknou i ostatních státních zástupců.

Novela je jedním z významných kroků v naplánované reformě soustavy státních zastupitelství. Hlavním cílem návrhu je posílení nezávislosti státních zástupců na politických vlivech. Novela také stanoví předpoklady pro výkon funkce Nejvyššího státního zástupce, výslovně například zmiňuje požadavek jeho morálních kvalit,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Podle představené normy již nejvyššího státního zástupce nebude jmenovat vláda na návrh ministra spravedlnosti, ale prezident republiky na návrh ministra spravedlnosti se souhlasem vlády. Novela také nově vymezuje časové období pro výkon této funkce. Nejvyšší státní zástupce tak bude jmenován na 10 let a nebude ho možné jmenovat opakovaně.

Nejvyšším státním zástupcem se bude moci stát státní zástupce s desetiletou právní praxí, přičemž není podmínkou, aby tuto praxi získal právě v soustavě státních zastupitelství. Jeho zkušenosti a znalosti budou muset být na takové úrovni, aby dávaly záruku řádného výkonu této funkce.

Odvolat nejvyššího státního zástupce bude nově možné pouze na základě rozhodnutí kárného senátu v kárném řízení. Tedy nikoliv rozhodnutím vlády, jako tomu bylo doposud. Kárné řízení bude moci iniciovat prezident republiky, veřejný ochránce práv nebo ministr spravedlnosti.

Novela zákona o státním zastupitelství rovněž zavádí změny ve jmenování vrchních, krajských a okresních státních zástupců. Ti budou nově jmenováni na 7 let, musí být z řad státních zástupců, musí mít nejméně šestiletou právní praxi (v případě okresního státního zástupce čtyřletou právní praxi) a odpovídající odborné znalosti a zkušenosti. Odvolat je také bude možné pouze rozhodnutím kárného senátu, nikoliv rozhodnutím ministra spravedlnosti.

Návrh také počítá se změnou zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů. Výslovně stanoví, že kárným proviněním vedoucího státního zástupce nebo jeho náměstka je i zaviněné porušení povinností spojených s jeho manažerskou funkcí.

Navržené změny by měly být účinné k 1. září 2011.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie