Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 10. 2009 12:36

Návštěva viceprezidenta USA Joe Bidena ve střední Evropě

Návštěva viceprezidenta USA Joe Bidena ve stření Evropě, konkrétně v Polsku, Rumunsku a České republice, která proběhne ve dnech 20. – 23. října tohoto roku, připadne na dobu výročí pádu Železné opony ve střední Evropě, tedy dobu, kdy spolupráce mezi Polskem, Rumunskem, Českou republikou a USA dostala nový charakter.

Viceprezident Joe Biden je aktivní součástí zahraničního týmu prezidenta USA. Mezi jeho nejvýraznější aktivity po nástupu do funkce patří první zahraničněpoliticky orientovaný projev nové administrativy B. Obamy, který byl přednesen v Mnichově, v říjnu tohoto roku. Od té doby viceprezident Biden navštívil například Balkán, již zmiňovanou Evropu, opakovaně Irák, Střední a Jižní Ameriku.

V České republice proběhne návštěva viceprezidenta Joe Bidena v pátek 23. října, kdy se setká s předsedou vlády Janem Fischerem, prezidentem Václavem Klausem, dále na půdě ambasády USA v Praze se setká se zástupci některých politických stran a zaměstnanci výše zmíněné ambasády.

Mezi hlavní témata jednání bude patřit vzájemná spolupráce obou zemí v rámci NATO, v oblasti energetické bezpečnosti, boje se změnami klimatu a spolupráce v oblasti investic a obchodu.

Co se týče vzájemné spolupráce NATO budou otevřena témata společných aktivit v Afghánistánu, Iráku na Balkáně, společná cvičení, ale také pohled na reformu NATO. Dále nová architektura Missile Defence v Evropě, jenž by měla být efektivnější ve srovnání s původní podobou Missile Defence, také by tato měla pokrývat celou Evropu a odpovídat aktuálnějším hrozbám, kterým Evropa může čelit.

V oblasti energetické bezpečnosti a boje se změnami klimatu jsou státy střední Evropy chápány jako klíčoví hráči v diversifikaci transportních cest nerostných surovin v Evropě.

V neposlední řadě tématem jednání bude nová role států střední Evropy, kterou hrají při řešení globálních otázek, jakými je například Afghánistán, Irán, energetická bezpečnost, ekonomická konjunktura či podpora lidských práv, potažmo demokracie ve světě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie