Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 1. 2009 7:42

Nárůst schválených žádostí o podporu z evropských fondů

V listopadu české úřady schválily dalších 644 projektů na čerpání dotací z evropských fondů za 39,3 miliardy korun. Celkový počet schválených projektových záměrů současného programového období 2007– 2013 se tím zvýšil o 22,5 procenta.


V monitorovacím systému bylo ke konci listopadu zaevidováno 3 500 schválených projektů, které dosahují hodnoty téměř 125 miliard korun
.
Tato suma představuje 62 procent finančních prostředků určených na léta 2007 a 2008. I když proplácení nákladů je až konečným výstupem celého procesu realizace projektů financovaných z evropských fondů, bylo na konci listopadu příjemcům strukturální pomoci vyplaceno 1,4 miliardy korun. Projekty dostávají dotace ve většině případů zpětně, až po úspěšném dokončení jejich záměru. U velmi nákladných investic je možné získávat peníze po uzavření jednotlivých etap. Zpětné proplácení je účinným opatřením, které minimalizuje zneužití evropské podpory. Nejvíce schválenými projekty disponují z tématických operačních programů OP Životní prostředí, OP Podnikání pro inovace a Integrovaný operační program. Mezi regionálními operačními programy se z tohoto pohledu k nejúspěšnějším řadí ROP Jihovýchod, ROP Jihozápad a ROP Severovýchod. Mezi tématickými programy má nejvyšší podíl vyřazených projektů OP Životní prostředí (26,4 procenta) a OP Podnikání pro inovace (26,3 procenta). Naopak nejnižší podíl projektů, jež neprošly schválením, má Integrovaný operační program (3,3 procenta). V regionálních programech musel vyřadit nejvíce projektových záměrů ROP Jihozápad (73,3 procenta), OP Praha Konkurenceschopnost (66,8 procenta) a ROP Severozápad (65,1 procenta). Nejméně to bylo naopak v ROP Střední Morava (18,5 procenta).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie