Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 6. 2009 15:51

MŽP: Poslanci lidem usnadnili odevzdávání baterií a podnikatelům administrativu

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí
Poslanecká sněmovna dnes ve třetím a závěrečném čtení schválila návrh novely zákona o odpadech, která výrazně rozšiřuje možnosti zákazníků, jak se ekologicky zbavit vysloužilých baterií, zjednodušuje administrativu a upravuje pravidla pro recyklační poplatek za přeregistraci starších automobilů.

Návrh novely připravilo Ministerstvo životního prostředí a v polovině prosince 2008 jej schválila vláda.

Baterie a monočlánky

„Schválená novela zákazníkům zásadně zjednoduší odevzdávání vysloužilých baterií a monočlánků. Baterie by už proto neměly končit na skládkách, ve spalovnách nebo v příkopech, ale na recyklačních linkách“ vysvětluje ministr životního prostředí Ladislav Miko. Baterie v sobě totiž obsahují těžké kovy a další látky, které mohou při korozi kontaminovat půdu a především podzemní vody. Řadu kovů, které se v bateriích a monočláncích nacházejí, lze navíc znovu využít a šetřit tak přírodní zdroje.

Každý poslední prodejce, který má baterie a monočlánky ve své nabídce nebo prodává zboží na baterie, bude muset fungovat zároveň jako místo zpětného odběru. Nově se tak budou moci baterie a monočlánky běžně odevzdávat ve všech prodejnách elektro, foto-video, hodin, počítačové a telekomunikační techniky.

Jednodušší a levnější administrativa

Novela také zjednodušuje a zlevňuje administrativu nakládání s odpady. „Téměř třicet tisíc podnikatelů, kteří dnes musí papírovat a hlásit produkci odpadů, novela této povinnosti zbavuje. Jde především o drobné podnikatele, kterým tato novela velice pomůže,“ říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Hlášení o produkci odpadů se bude podávat elektronicky, ale zejména se zvýší minimální hranice pro povinnost ohlašování o produkci a nakládání s odpady z 50 na 100 kg u nebezpečných odpadů a z 50 na 100 tun u ostatních odpadů.

Recyklační poplatky za ojeté vozy

Novela také osvobozuje historická vozidla (a vozidla testovaná na historickou původnost podle zákona o provozu na pozemních komunikacích) od povinnosti zaplacení recyklačního poplatku při první registraci vozidla v ČR nebo jeho první přeregistraci po 1. lednu 2009. Od poplatku jsou osvobozeni také dědicové, těžce zdravotně postižení řidiči a také ti, kteří musí vůz přeregistrovat v důsledku zániku společného jmění manželů.

Novelu musí ještě projednat Senát a podepsat prezident.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie