Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 9. 2009 12:55

MV nabízí cizincům s nelegálním pobytem návrat domů

Ministerstvo vnitra pokračuje od 15. září v projektu dobrovolných návratů.

Od září do 15. prosince mohou cizinci s nelegálním pobytem v Čechách využít podpory ministerstva k návratu do své vlasti.

Ministerstvo dotčeným osobám nabízí úhradu nákladů, jež je spojena s návratem do země původu a s tím související potřebná asistence.

Cizinci se do projektu mohou přihlásit za následujících podmínek:

- Jsou majiteli platného cestovního dokladu

- Nebyli odsouzeni za spáchání úmyslného trestného činu na území České republiky ani proti nim nebylo vedeno trestní stíhání.

- Nebylo zahájeno řízení ani vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění (zákaz pobytu).

- Veškeré úkony spojené s registrací do projektu jsou zdarma. Jediným nákladem je poplatek ve výši 1000,- Kč, který podle zákona je nutné uhradit, jako náklady správního řízení.

Cizinci se mohou přihlásit na všech Inspektorátech cizinecké policie, kde jsou zajištěni tlumočníci. K registraci je nutné dostavit se osobně.

Více informací lze získat na:

- Ministerstvo vnitra, tel.: 974 832 421 (pondělí–pátek od 9 do 15 hodin)

- Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), tel.: 233 370 160, e-mail: vintr@iom.cz, karban@iom.cz; Dukelských hrdinů 35, Praha 7 (pondělí–pátek od 9 do 15 hodin)

O doprovod při jednání na policii lze požádat u některé z nevládních organizací:

• Arcidiecézní charita Praha, Pernerova 20, Praha 8; tel.: 224 813 418, 737 282 803

• Organizace pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9; tel.: 739 413 983

• Organizace pro pomoc uprchlíkům, Žižkova 1, České Budějovice, tel: 739 413 983

• Poradna pro integraci, Senovážná 2, Praha 1; tel.: 224 216 758, 603 281 269

• Poradna pro integraci, Horova 6, Ústí nad Labem, tel: 475 216 758, 603 281 269

• Sdružení pro integraci a migraci, Senovážná 2, Praha 1; tel.: 224 224 379

• Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE), Mostecká 5, Brno, tel: 545 213 646, 602 586 092

• Diecézní charita Plzeň, Cukrovarská 16, Plzeň, 377 441 736, 731 433 096, 731 433 008

• Most pro lidská práva, 17. listopadu 216, Pardubice, tel: 467 771 107,

• Diecézní charita Hradec Králové, Velké nám. 37. H. Králové, tel: 495 063 135

Zdroj: Ministerstvo vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie