Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 3. 2009 10:32

MŠMT zahájilo veřejnou diskuzi k tvorbě Standardu kvality profese učitele

Web ministerstva školství odstartoval akci k definování kvality práce učitele, která by měla být základem pro zamýšlený systém profesního růstu.

„Všechny pedagogy vyzývám k účasti ve veřejné debatě o standardu kvality jejich práce,“ uvádí na webu ministr Ondřej Liška a pokračuje:

„Právě vznikající Standard vystihne, co a v jaké kvalitě dělají učitelé a učitelky, aby jejich žáci dosahovali žádoucích cílů vzdělávání. Cíle vzdělávání vycházejí z potřeb společnosti, ale na výuku jsou experty sami učitelé. Chceme proto, aby se na popisu požadavků podíleli zejména ti nejpovolanější - příslušníci učitelské profese. Věřím, že napomůžeme tomu, aby učitelé jako příslušníci profese diskutovali o povaze a znacích dobrého vyučování a aby našli shodu na odborné úrovni. Učitelé zajišťují pro společnost nejdůležitější službu - vychovávají a vzdělávají, udržují kulturní kontinuitu a identitu společnosti, provázejí naše děti na cestě k dospělosti. Proto potřebují všestrannou podporu."

Plánovaný harmonogram diskuze:

I. etapa 16. 3. - 18. 5. 2009

II. etapa 1. 6. - 15. 7. 2009

Zveřejnění první dokončené verze standardu - do konce října 2009

Více čtěte na webu MŠMT

Standard kvality učitele

Veřejná diskuze

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie