Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 9. 2009 12:11

MŠMT: Vládní stipendia v rámci rozvojového programu

Vláda České republiky nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na veřejných vysokých školách v České republice.

Tato tzv. vládní stipendia jsou určena k absolvování standardní doby studia:

1) v bakalářských / magisterských studijních programech a ročním přípravném kurzu českého jazyka (společně s další odbornou přípravou). Vládní stipendia této kategorie se poskytují absolventům vyšších sekundárních škol, kteří se mohou zapsat výhradně do studijních programů, v nichž výuka probíhá v českém jazyce. V závislosti na studijním oboru uchazeči zpravidla musí na příslušné vysoké škole vykonat přijímací zkoušky. Přiznání stipendia je podmíněno úspěšným vykonáním přijímacích zkoušek; nebo

2) v navazujících magisterských či doktorských studijních programech. Vládní stipendia této kategorie se poskytují absolventům bakalářských, resp. magisterských studijních programů, kteří se zapíší do studijních programů, v nichž výuka probíhá v anglickém jazyce.


Studijní programy vybrané pro studium v anglickém jazyce:

1) ekonomie

• navazující magisterský studijní program Economics, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze;

• doktorský studijní program Ekonomické teorie, CERGE – EI, Univerzita Karlova v Praze;

2) informatika

• navazující magisterský studijní program Informatics, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze;

• navazující magisterský studijní program Information Management, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové;


3) zemědělství

• navazující magisterský studijní program Natural Resources and Enviroment, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze;

• navazující magisterský studijní program Forestry, Water and Landscape Management, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze;

• navazující magisterský studijní program Technology and Environmental Engineering, Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze;

• doktorský studijní program Chemistry (Agriculture Chemistry), Agronomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Více informací na webových stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie