Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 9. 2009 13:58

MPSV podporuje péči o ohrožené děti

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo informace o poskytnuté podpoře ohroženým dětem.

V loňském roce se jednalo o finanční pomoc vyčíslenou na 146, 8 milionů korun. Tyto finanční prostředky šly zejména zařízením, které se zmíněným dětem a jejich rodinám věnují. S částkou 150 milionů korun počítá ministerstvo i v letošním roce.

Dětem v krizových situacích v současné době pomáhá 48 státem podporovaných zařízení, která mohou zajistit ubytování až pro 644 malých klientů. V roce 2008 tato zařízení pomohla 670 dětem. 26 zařízení přitom zřídily fyzické či právnické osoby, pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, 20 kraj a dvě obce.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jejichž život či příznivý vývoj jsou vážně ohroženy. Zejména pokud se jedná o děti tělesně nebo duševně týrané či zneužívané.

Zařízení rovněž pečují o děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva. Ochrana a pomoc přitom nespočívá jen v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování. Jde také o zabezpečení zdravotní péče, psychologické a poradenské pomoci a jiné nutné odborné péče.

Více informací v tiskové zprávě ministerstva práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie