Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 8. 2009 10:35

MPSV: Možné zvýšení důchodů od ledna 2010

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka navrhne vládě, aby valorizovala všechny důchody.

Tedy starobní, invalidní i pozůstalostní, a to od 1. ledna 2010. Podle návrhu, o kterém má kabinet rozhodnout do 30. září, by se měly důchody zvýšit o cca 205 Kč. Tzv. základní výměra, která je pro všechny důchody stejná, by měla vzrůst o 50 Kč na 2 220 Kč.

Procentní výměra důchodu, která je individuální a zjednodušeně řečeno závisí na výši příjmu a počtu odpracovaných let, by se měla zvýšit o 2 %. Po valorizaci by od ledna 2010 byl průměrný starobní důchod 10 270 Kč.

„Mám obavy, že pokud důchody nezvýšíme nyní, sníží se jejich reálná hodnota a propad ve srovnání s průměrnou mzdou se už nepodaří dohnat“, říká ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Dodává, že chce i do budoucna zabránit snížení životní úrovně domácností důchodců.

V současné době tvoří průměrný důchod 41,9 % průměrné mzdy. Bez valorizace by se snížila tato relace o 1,4 p.b. Rovněž by klesla reálná hodnota důchodu o 1,2 p.b. Navíc by bylo možné důchody zvýšit až od roku 2011. Vývoj ekonomiky totiž ukazuje, že v roce 2010 nebude splněna podmínka pro mimořádnou valorizaci, kterou je pětiprocentní růst cen.

MPSV navrhuje, aby se o 7 % zvýšil také zvláštní příspěvek k důchodu a v kontextu s rozhodnutím o způsobu valorizace by mohly vzrůst o 2 % i příplatky k důchodu podle odškodňovacích předpisů. Valorizace by si tak vyžádala náklady ve výši cca 6,8 mld. Kč. Vzhledem k současnému stavu státního rozpočtu a jeho předpokládanému vývoji bude zajištění této částky obtížné.

Ke 30. červnu 2009 cca 83 % lidí pobíralo starobní důchod do 12 000 Kč. Cca 65 % starobních důchodů bylo nižších než 11 000 Kč, cca 10 % nedosáhlo výše minimální mzdy, tj. 8 000 Kč. Pouze cca 2 % osob mělo starobní důchod vyšší než 14 500 Kč. Nejnižší starobní důchod – stanovený zákonem – je 2 940 Kč měsíčně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie