Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 7. 2007 3:07

MPO předloží vládě zprávu o činnosti správy úložišť odpadů

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes předloží vládě zprávu o činnosti Správy úložišť radioaktivního odpadu, která loni pokračovala v programu vývoje hlubinného úložiště. Průzkumné práce jsou ale minimálně do roku 2009 pozastavené.

Hlubinné úložiště, v němž bude "zlikvidován" radioaktivní odpad, se má podle základní varianty nacházet na území ČR. Na přelomu let 2004 a 2005 se uskutečnil v šesti lokalitách geologický průzkum. Vzhledem k veřejným protestům však ministerstvo průmyslu a obchodu práce pozastavilo. Vyhořelé jaderné palivo nelze dlouhodobě ukládat v současných úložištích. Přechodně je skladováno v meziskladech.

SÚRAO spravuje tři úložiště: v areálu jaderné elektrárny Dukovany, úložiště Richard u Litoměřic a Bratrství u Jáchymova. Ty jsou uzpůsobeny pro nízko a středněaktivní odpady; v dukovanském úložišti jsou ukládány provozní odpady z obou tuzemských jaderných elektráren a zbývající dvě úložiště slouží pro uložení odpadu z průmyslu, výzkumu a zdravotnictví.

Činnost SÚRAO je financována ze státního rozpočtu a z prostředků jaderného účtu, který je součástí státních finančních aktiv. K příjmům účtu patří především peníze získané od původců radioaktivních odpadů a výnosy z operací na finančním trhu. Letos podle schváleného rozpočtu hospodaří s částkou 107,5 milionu korun.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie