Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 1. 2009 13:06

Monitorovací systém dotací z EU

Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k fungování monitorovacího systému evropských dotací.

Ilustrační obrázekStav současného monitorovacího systému čerpání evropských fondů nebrání využití finančních prostředků, které má Česká republika od Evropské unie k dispozici na rozpočtové období 2007–2013. Proplácení projektů podaných žadateli o evropskou podporu není ohroženo a prostředky k jejich realizaci jsou připraveny.

Jakákoli právní vada či dílčí technický nedostatek stávajícího monitorovacího systému, které vznikly v roce 2000, nejsou na překážku přísunu evropských prostředků do České republiky.

Dopis Evropské komise z prosince loňského roku zmiňovaný v některých médiích neobsahoval žádné rozhodnutí ve věci možného zastavení vyplácení prostředků České republice.

Konkrétní výhrady obsažené v dopise se týkají pouze popisu řídících a kontrolních systémů zaslaného Evropské komisi. Úředník tímto způsobem vyžaduje doložení některých dalších dokladů k auditní strategii, auditní zprávě a popisu řídícího a kontrolního systému. Auditní zpráva a strategie a kontrolní strategie navíc nejsou v pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nýbrž Ministerstva financí ČR. Odboru Auditního orgánu Ministerstva financí ČR byl dopis Regionálního ředitelství Evropské Komise ostatně také adresován.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie