Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 9. 2009 13:10

MMR: Většina operačních programů již využívá přímé platby z EU

Evropská komise schválila řídící a kontrolní systém operačního programu Technická pomoc.

Jde již o čtrnáctý operační program (OP) v České republice, který obdržel souhlas Bruselu s nastavením svého řízení a může tak začít čerpat průběžné platby z rozpočtu Evropské unie. Průběžné proplácení nahradí dosavadní využívání záloh zaslaných Unií.

Evropská komise prověřuje u všech operačních programů, realizovaných v členských zemích, jak jsou vedeny a kontrolovány. Pokud vyhodnotí, že je řízení, monitoring a audit v pořádku, mohou OP začít průběžně žádat o proplácení prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

„Průběžné platby jsou významným krokem k úspěšnému využití evropské podpory pro roky 2007–2013. Má k nim přístup již čtrnáct z osmnácti českých operačních programů,“ uvedl ministr Vondruška.

O osmnácti OP se hovoří proto, že na našem území jich sice působí 26, ale jen 18 z nich je vedeno českými úřady. Ostatní - převážně se jedná o přeshraniční, nadnárodní a meziregionální programy – mají své nadřízené orgány v jiných členských zemích.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie