Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 9. 2009 10:05

MMR pořádá konzultace k bytové problematice

Příští týden, 8. září, pořádá ministerstvo pro místní rozvoj konzultační den k bytové problematice.

Akce se koná od 10 hodin ve velkém sále Divadla Image, Pařížská 4, Praha 1.

Bezplatné konzultační dny organizuje ministerstvo pro místní rozvoj spolu se Státním fondem rozvoje bydlení. Poradenství je určeno zejména obcím, městským a krajským úřadům i občanům.

Konzultace se zpravidla zaměřují na správu a provoz bytového fondu, nájmů, vlastnictví bytů a další oblasti související s problematikou bydlení.


Program:

1. Povodně, administrace národních podprogramů – Ministerstvo pro místní rozvoj (Ing. Pavel Rakouš, ředitel odboru bytové politiky, Ing. Milena Brožová, ředitelka odboru podpory bydlení)

2. Povodně – Státní fond rozvoje bydlení (JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB)

3. Novela Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizaci domů, ve znění pozdějších předpisů (JUDr. Jan Wagner, ředitel SFRB)

Další část konzultačního dne bude věnována dotazům a diskuzi přítomných účastníků.

Více informací na internetových stránkách MMR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie