Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 8. 2009 10:08

MMR podpoří výstavbu bytů pro osoby s nízkými příjmy

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR vláda odsouhlasila dotace na sociální bydlení. Finanční prostředky na jejich krytí se použijí ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Dotace jsou určeny právnickým a fyzickým osobám ke krytí části nákladů na výstavbu podporovaných sociálních nájemních bytů.

Cílem je podporovat výstavbu finančně dostupných nájemních bytů pro osoby s nízkými příjmy, případně s dalšími handicapy, které si nejsou schopny pořídit nebo udržet bydlení v tržním sektoru. Poskytovatelem dotace na výstavbu sociálních nájemních bytů bude Státní fond rozvoje bydlení. Dotace bude poskytována nejen na zcela novou výstavbu, ale i na změnu existujících staveb, která je v mnoha případech finančně méně nákladná.

Do roku 2007 byly dotace poskytovány pouze obcím a městům. Podle nově schváleného nařízení vlády mohou o dotaci na výstavbu sociálních nájemních bytů žádat nejen města, ale i soukromí investoři.

„Půjde-li o novostavbu, dotace pak bude ve výši 6 500 Kč/m2 s horním limitem 500 000 Kč. U stavebních úprav a rekonstrukcí bude dotace 5 500 Kč/m2 , maximálně však 420 000 Kč na bytovou jednotku“, dodal ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Vznikne-li upravitelný byt, zvyšuje se dotace o 50 000 Kč. V případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu A, zvyšuje se dotace o 100 000 Kč. Pokud výstavba realizovaná stavebními úpravami nebo nástavbou, popřípadě přístavbou, splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B, zvyšuje se dotace o 50 000 Kč. Celková výše dotace, která se vypočte jako součet dotací na jednotlivé sociální byty, nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na výstavbu sociálních nájemních bytů.

Cílovou skupinou nájemců sociálních nájemních bytů tvoří příjemci opakovaných dávek v hmotné nouzi, osoby vymezené limitem čistého příjmu, případně dalšími sociálními handicapy. Nájemní sociální byty budou sloužit osobám z cílové skupiny po dobu 10 let v období 15 let od dokončení stavby. Po uplynutí této doby bude možné byty nabídnout na trhu za smluvní nájemné či je přeměnit na vlastnické bydlení.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie