Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 7. 2007 10:16

Mirek Topolánek a Ivan Langer představili kampaň k Schengenu

Premiér Mirek Topolánek a ministr vnitra Ivan Langer včera společně na tiskové konferenci představili informační kampaň a plánované kroky ke vstupu České republiky do schengenského prostoru.

Mirek Topopolánek v úvodu představil logo kampaně, které znázorňuje semafor se třemi zelenými světly doplněný sloganem „Evropou volnou cestou“. Obrázek symbolizuje volný pohyb občanů po Evropě bez hraničních kontrol. Ty budou zrušeny na hranicích se starými i novými členskými zeměmi EU.

Premiér také vyjádřil dík vyjednavačům v Bruselu, diplomatům, ministrům, ministru vnitra Ivanu Langerovi a jeho týmu, ale také Portugalsku - dnes předsedající zemi EU, které navrhlo kompromisní řešení změny bezpečnostního databázového systému. Právě nový systém SISone4all umožnil rozšíření Schengenu již k 1.1. 2008. Podle původní plánu Bruselu by ČR vstoupila do schengenského prostoru o několik let později.

Ministr vnitra Ivan Langer představil v hlavních bodech informační kampaň, která bude veřejnosti prezentována prstřednictvím tištěných materiálů, informací v tisku, televizi, rozhlase i ve venkovním prostoru. Kampaň začne už v červenci na internetu prostřednictvím vládního portálu. Náklady na ní přijdou stát na zhruba 25 milionů korun. Vláda poskytne 15 milionů korun z celkové částky, zbytek uhradí ministerstvo vnitra.

Podle Langera je jedním z nejdůležitějších úkolů garantovat zachování bezpečnostní situace občanům České republiky i okolních zemí. Změny přinesou odchod zhruba 2300 příslušníků cizinecké pohraniční policie, kteří však přejdou k jiným útvarům a posílí pořádkovou, železniční a dopravní policii.

Ministerstvo vnitra vytvořilo speciální tým TASK FORCE for Schengen, který měl na starosti technické zajištění vstupu ČR do schengenského prostoru. „Vytvořili jsme nezbytný legislativní základ a implementovali základní parametry schengenského kodexu.“ uvedl dále Langer. Současně bylo vytvořeno i personální zajištění pro tento proces. Celkový objem finančních prostředků se pohybuje zhruba kolem půl miliardy korun.

Ministr Ivan Langer Langer také zdůraznil, že otevření hranic si vyžádá například přísnější azylové zákony, důkladnou spolupráci zemí EU i perfektní výsledky českých tajných služeb.

Podle průzkumu, který si kabinet nechal udělat, hodnotí vstup do schengenského prostoru kladně 78 procent dotázaných. Největší obavy mají lidé z možného nárůstu kriminality a ilegálního přistěhovalectví.

Plán rozšířit schengenský prostor bez hraničních kontrol na dalších osm zemí, včetně ČR, potvrdili 13. července na Salzburském fóru ministři vnitra deseti evropských zemí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie