Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 7. 2009 10:14

Ministryně spravedlnosti hledá řešení pro přeplněnost věznic

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová / Minister of Justice Daniela Kovářová
Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová / Minister of Justice Daniela Kovářová
Ministryně spravedlnosti ve středu ukončila svou dvoudenní pracovní cestu, během níž navštívila několik vybraných věznic České republiky.

Záměrem této cesty bylo především detailně nahlédnout do specifického vězeňského prostředí a zároveň najít odpovědi na některé nejpalčivější problémy, s nimiž se vězeňství potýká.

„Prostředí věznic jsem doposud znala pouze z pohledu obhájce, nyní jsem se na ně podívala jinýma očima a viděla je mimo jiné také v číslech, počtech personálu či metrech čtverečných ,“ uvedla Daniela Kovářová

Jedním z hlavních problémů vězeňství je nedostatečná kapacita ubytovacích prostor. V červenci dosáhl počet vězňů 22 tisíc, což znamená v celorepublikovém průměru 115% přeplněnost věznic. Situaci citelně komplikuje podfinancovaný rozpočet rezortu a také fakt, že rozhodnutí vlády ukládá vězeňské službě povinnost snížit v příštím roce počet tabulkových míst o 383. „Letošní rozpočet pro vězeňství byl 8 mld. a 344 mil., příští rok má být ještě nižší, a to o 430 milionů. Při vysokému nárůstu počtu vězňů, je taková situace neúnosná. Jsem proto připravena o tomto bodu jednat příští týden s ministrem financí,“ říká Kovářová.

V letošním roce se podařilo otevřít 100 nových ubytovacích míst v Ostrově, plánuje se dalších 200 míst v Kynšperku nad Ohří a 40 až 60 míst ve Světlé nad Sázavou. V Rapoticích přibylo 260 míst a výhledově se zde počítá s dalšími 200 místy. Ani tato opatření však nestačí tempu nárůstu vězňů. Ministryně spravedlnosti vidí východisko v realizaci věznice formou PPP, tedy v partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnerships). Tento způsob spolupráce znamená, že partner ze soukromého sektoru věznici navrhne, postaví, zafinancuje a bude provozovat po vymezené období. Vězeňská služba určí výstupní specifikaci služby a zajistí ostrahu odsouzených. Veřejný sektor se tak vyhne vysokým počátečním investičním výdajům a partnerovi ze soukromého sektoru bude splácet tzv. poplatek za dostupnost.


Dalším východiskem k řešení problému přeplněnosti věznic jsou podle ministryně spravedlnosti alternativní tresty. Tedy takové sankce, které nejsou spojeny s odnětím svobody.

„Je třeba po vzoru moderních demokracií více a efektivněji využívat možnosti trestů, jakými jsou např. obecně prospěšné práce, peněžité tresty či zákaz činnosti. Velký přínos očekáváme od nového institutu trestu domácího vězení, jež je zakotven v novém trestním zákoníku.“

Navzdory neutěšené situaci v oblasti ubytovacích kapacit, vysoké nezaměstnanosti a finanční krizi se daří držet zaměstnanost vězňů na hranici 60 %, což je průměrná hodnota moderních demokratických států.

„Za velký úspěch považuji také řadu pilotních projektů ve věznicích, za všechny jmenuji projekt Čisté město, který se daří realizovat v Břeclavi. Zdejší vězni pomáhají s odklízením černých skládek a zapojují se tak do spravování věcí veřejných,“ ocenila ministryně.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie