Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 5. 2010 15:55

Ministryně Rut Bízková svolala Ústřední povodňovou komisi

Hlavním bodem jednání byla aktuální povodňová situace, předpokládaný vývoj a aktivity jednotlivých resortů pro nejbližší období

Na popud ministryně životního prostředí Rut Bízkové byla dnes na 13. hodinu na Úřad vlády svolána Ústřední povodňová komise. Třetí stupeň povodňové aktivity je v Moravskoslezském, Olomouckém i Zlínském kraji. Situace se bude pravděpodobně komplikovat i v kraji Jihomoravském.

Luděk Prudil z generálního ředitelství Hasičské záchranné služby uvedl, že v jednotlivých krajích bylo nasazeno na 2800 příslušníků hasičského záchranného sboru, ústřední poplachový plán je plně funkční a byla zahájena koordinace záchranných prací z ministerstva vnitra. Do dnešního poledne bylo na postižených územích evakuováno na 900 osob, z nichž 160 využívá prostředky nouzového ubytování. 238 osob muselo být evakuováno nouzově, protože neuposlechly výzev k preventivní evakuaci.

Ústřední povodňová komise

Ústřední protipovodňovou komisi tvoří zástupci ministerstva obrany, ministerstva zemědělství, ministerstva vnitra, ministerstva životního prostředí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva financí a hasičského záchranného sboru. ÚPK je orgánem vlády na úseku ochrany před povodněmi. Přísluší ji ústřední řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní v době, kdy povodně ohrožují rozsáhlá území a pokud povodňové komise krajů nestačí vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření ke zvládnutí povodně ve svých územních obvodech nebo je žádoucí koordinace jejich aktivit.

Oprávnění a povinnosti ÚPK v případě vyhlášení stavu nebezpečí a nouzového stavu přecházejí na ústřední orgán krizového řízení. Při této situaci se ÚPK stává součástí Ústředního krizového štábu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie