Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 8. 2007 14:17

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil předloží vládě novelu zákona o vyšších soudních úřednících

Normu, kterou odsouhlasila Legislativní rada vlády, čeká projednání na zasedání vlády a v Parlamentu. Byla-li by novela schválena, mohl by zákon platit od 1. ledna 2008.

Vyšší úředníci, jež nyní pomáhají soudcům od běžných a administrativních činností, by měli nově působit i na úřadech státního zastupitelství. Předpokládá to novela, kterou ve středu předloží na zasedání kabinetu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Návrh zavádí nové odborné pomocníky státním zástupcům Nejvyššího státního zastupitelství. Asistenta by ale mohli dostat i ostatní státní zástupci.

„Cílem novely je zefektivnit práci soudů a státních zastupitelství tak, aby byly vytvořeny podmínky pro zkvalitnění a zrychlení řízení. Navrhovaná úprava rozšiřuje možnosti přenést vlastní rozhodovací pravomoc ze soudců a státních zástupců na vyšší úředníky v daleko větším rozsahu, než je tomu nyní,“ říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Nová místa vyšších soudních úředníků u soudů by měla vznikat postupně, podle snižování počtu soudců. Počítá se s tím, že místa pro čtyři vyšší soudní úředníky vzniknou po uvolnění místa jednoho soudce. V současnosti ministerstvo spravedlnosti eviduje 3020 soudců a 1300 vyšších soudních úředníků a asistentů. Platy vyšších soudních úředníků by měly být finančně pokryty prostředky z uvolněných míst soudců. Podobný postup se předpokládá i při vzniku nových míst vyšších úředníků státního zastupitelství.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie