Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 8. 2010 11:22

Ministr Pospíšil: Soudci mají soudit, ne se zabývat administrativou

Konec přísedících laiků u soudů, menší advokátní odměny a snížení administrativy soudům.

 To jsou některé návrhy dalších reforem ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Do konce roku ministerstvo spravedlnosti zpracuje návrh, podle kterého exekuce budou přeneseny ze soudů na soukromé exekutory. Kromě opravných a kontrolních mechanismů si ale soudy ponechají agendu výkonu rozhodnutí ohledně dětí.

„Tímto krokem budeme moci odbřemenit až 5 procent soudců, kteří z velké části vykonávali administrativu, a tyto soudce budeme chtít využít na klasické rozhodovací procesy,“ řekl novinářům Pospíšil. Počet soudců podle ministra nelze donekonečna zvyšovat, podstatné je přemýšlet nad tím, jakou agendu soudcům odebrat.

„Chceme také zrušit přísedící na soudech v prvních instancích. Soudce profesionál musí odpovídat za své rozhodnutí. Lidé si stěžují, že laici přísedící přehlasovali soudce profesionála a nemohou se s tímto rozsudkem ztotožnit. Přinese to jak ekonomické úspory, tak to odstraní problémy s přísedícími,“ řekl ministr. Přísedící laici jsou často lidé, kteří vnímají tuto práci podle Pospíšila jako „sociální náplň svého volného času“ a necítí potřebu tuto profesy vykonávat s náležitým zaujetím a odborností.

Nepopulárním krokem ministra spravedlnosti bude snížení advokátního tarifu. „Je to nutný krok v rámci šetření. Každý úkon placený ze strany státu bude snížen o cca 20 procent. Vedeme diskusi s advokátní komorou, ale cítím, že si je vědoma, že to není svévole, ale úspora a stabilizace rozpočtu ministerstva spravedlnosti. Je to opatření přechodné a pak se vedení ministerstva rozhodne, jak pokračovat,“ dodal ministr spravedlnosti.

Podle dalšího návrhu ministerstva spravedlnosti by se také měla snížit věková hranice pro výkon činnosti soudce. „Domníváme se, že bychom se měli vrátit k původní věkové hranici 65 let. Má to pozitivní efekty nejen efekt úsporný pro rozpočet ministerstva, ale chceme-li zrychlit a posílit možnost generační výměny, pak bychom měli jít tímto směrem. Vyvolává to velké diskuse, ale je to diskutováno i s oborníky,“ uvedl Pospíšil.

Ministerstvo také chce do konce roku předložit novelu „náhubkového zákona“, tedy novelu trestního řádu, která se týká zveřejňování odposlechů. Podle uzavřené koaliční smlouvy mezi ODS, TOP 09 a je cílem zpřesnit úpravu, doplnit veřejný zájem jako kritérium zveřejňování nebo nezveřejňování informací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Ministr Pospíšil o přísedících u soudu

Fotogalerie [F] fotogalerie