Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 4. 2009 8:16

Ministr M. Kalousek k personální změně

Na podkladě zpráv některých médií, které komentují odvolání ředitele Karla Korynty vydal ministr financí Miroslav Kalousek tiskové prohlášení.

K mediálním spekulacím, které se dnes objevily v některých médiích, zejména v deníku Aktuálně.cz, ve věci personální změny v čele Finančního analytického útvaru:

1. K personální změně jsem se rozhodl z následujících důvodů. Dne 11. 3. 2009 jsem obdržel podnět od Policie ČR (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, odbor závažné hospodářské trestné činnosti) v souvislosti s finanční transakcí, díky které přišla Česká republika o významné finanční prostředky. Ze shromážděné dokumentace jsem nabyl přesvědčení, že bylo v silách FAÚ této transakci alespoň částečně zabránit. Vzhledem k tomu, že jsem byl policejním orgánem požádán rovněž o sdělení výsledků předmětného šetření, resp. přijatých opatření, neumím si představit jiný objektivní postup, než že tímto úkolem bude pověřen nově jmenovaný zkušený specialista, který do dnešního dne ve struktuře FAÚ nepracoval. Jedná se o čistě manažerské opatření, které v žádném případě nikoho neobviňuje, nicméně je nezbytné k zajištění objektivity šetření a účinnosti navržených opatření.

2. Tyto důvody jsem řediteli Koryntovi sdělil při osobním rozhovoru za přítomnosti jeho přímého nadřízeného. Tvrdí-li ředitel Korynta, že s důvody nebyl seznámen, není jeho tvrzení pravdivé.

3. Jakými případy se JUDr. Cícer zabýval ve svém bývalém působišti náměstka ředitele protikorupční policie (SPOK) netuším a nemíním to zjišťovat (nemám zdroje deníku Aktuálně a netoužím je mít). Z mého pohledu se jedná o mimořádně zkušeného a vzdělaného specialistu se vzorným služebním životopisem. Jsem přesvědčen, že jeho působení významně přispěje v boji proti praní špinavých peněz. Možná právě tato skutečnost znepokojila některé vlivové skupiny v ČR, které začaly mobilizovat své oblíbené redaktory. O to více jsem přesvědčen, že mé rozhodnutí bylo správné.

Ing. Miroslav Kalousek

ministr financí ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie