Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 2. 2010 14:55

Ministr Eduard Janota se zúčastní jednání Rady ECOFIN

Ministr financí Eduard Janota povede českou delegaci na zítřejším pravidelném jednání Rady ECOFIN v Bruselu.

Rada se bude mimo jiné zabývat opatřeními proti vysokým deficitům některých států EU, postupy řešení hospodářské situace v Řecku či navrhne kandidáta na viceguvernéra ECB.

Jedním z hlavních bodů jednání Rady má být Pakt stability a růstu. Ministři financí Evropské unie zhodnotí účinnost opatření, která měly na její doporučení podniknout státy bojující s vysokým schodkem státního rozpočtu. Jedná se o Maďarsko, Maltu, Litvu, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko.

Rada ECOFIN dále přijme stanovisko k aktualizovanému Programu stability Řecka a zároveň zemi doporučí konkrétní postupy a opatření k nápravě nadměrného deficitu státního rozpočtu a vydá také opatření k odstranění nesouladu řecké hospodářské politiky s hlavními směry hospodářských politik Evropské unie a s řádným fungováním eurozóny.

Dalším z bodů jednání bude přijetí Závěrů Rady k jednotnému trhu, které souvisejí s procesem implementace Směrnice o službách. Ministři by v Závěrech měli například potvrdit další prohlubování vnitřního trhu jako jeden z klíčových prvků strategie EU 2020. Závěry budou ještě tématem jednání pro Radu pro konkurenceschopnost (COCOM), která se touto problematikou zabývá.

Ministři se 16. února 2010 budou též zabývat udělením absolutoria za provádění rozpočtu, přičemž Rada zhodnotí plnění rozpočtu za rok 2008. Za toto plnění nese odpovědnost Evropská komise. V rámci procedury udělení absolutoria posoudí Evropský parlament a Rada, do jaké míry Evropská komise svou povinnost v tomto směru vykonala. Při hodnocení se vychází především z Výroční zprávy, kterou předkládá Evropský soudní dvůr.

Rada ECOFIN se též bude zabývat doporučením nového kandidáta na post viceguvernéra Evropské centrální banky. Současně zastává tuto funkci Lucas Papademos, kterému nyní končí osmileté volební období.

Zdroj:MFČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie