Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 6. 2009 17:18

Ministerstvo zemědělství monitoruje povodně a je připraveno pomoci

Ministerstvo zemědělství je připraveno všemi svými prostředky napomoci při likvidaci následků povodní a odstraňování škod. Ministr Šebesta se dnes brzy ráno sešel s premiérem i ministrem vnitra a následně se zúčastnil zasedání Bezpečnostní rady státu.

Povodně zapříčinily výrazné lokální srážky, které místy dosahovaly hodinových úhrnů přes 50mm srážek. Na některých tocích byly povodně více než stoleté. Ministerstvo zemědělství situaci monitoruje a účastní se koordinace záchranných akcí.

 

Ministr zemědělství Petr Šebesta vydal dnes pokyn správcům vodních toků, aby v oblastech postižených přívalovými dešti a povodní, bylo neprodleně zabezpečeno zprůchodnění koryt vodních toků. Státní podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa a Lesy ČR zabezpečují práce v terénu.

 

Zástupci státních podniků povodí se přímo v postižených oblastech účastní záchranných prací a jsou členy krajských krizových štábů a Povodňových komisí. Začínají se také sumarizovat první předběžné škody v postižených oblastech na státním vodohospodářském majetku.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie