Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 8. 2007 10:46

Ministerstvo vnitra představilo informační kampaň proti obchodu s lidmi

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a s nevládními organizacemi La Strada a Arcidiecézní charita připravilo informační kampaň proti obchodu s lidmi.

Kampaň, která byla zahájena ve čtvrtek, se během pěti měsíců zaměří na cílovou skupinu zákazníků prostituce a nepřímo na oběti obchodu s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Partnerské organizace vytvořily pro účel kampaně platformu nazvanou „Spolu proti obchodu s lidmi“. Slogan kampaně zní „Neboj se říct to za ní.“

Cílem této kampaně, financované Ministerstvem vnitra, je upozornit zákazníky prostituce na existenci obchodu s lidmi, nabídnout jim informace o této problematice a upozornit je na možnost své podezření na obchodování s lidmi anonymním způsobem oznámit. Hlavním sdělením kampaně je: 1) obchod s lidmi, i když to není vždycky na první pohled patrné, se v České republice vyskytuje; 2) nabízíme vám způsob, jak jej rozpoznat; 3) nabízíme vám bezpečnou a anonymní možnost, jak ohlásit vaše podezření a jak se dozvědět více o fenoménu obchodování s lidmi.

Kampaň byla pilotně testována v roce 2006 v Plzeňském a Jihomoravském kraji, přičemž navázala výsledky výzkumu IOM provedeného v roce 2005 mezi zákazníky prostituce ve stejné oblasti. Pilotní kampaň se setkala s pozitivním ohlasem nejen mezi zákazníky sexbyznysu, ale také mezi odbornou a laickou veřejností (policisté, majitelé veřejných domů apod.). Na kampaň výrazně upozorňovala média a přispěla tak ke zvýšení vnímavosti cílové skupiny i veřejnosti vůči obchodu s lidmi.

Česká kampaň se svým novátorským zaměřením právě na zákazníky prostituce je ve světovém měřítku unikátní. Myšlenka kampaně oslovit klienty prostituce inspirovala k podobným aktivitám také další země aktivně bojující proti obchodování s lidmi. Kampaň s podobným sloganem se objevila např. v Jihoafrické republice, kde realizovala ji IOM Pretoria: "She Can't Ask for Help: Report Human Trafficking“. Koalice nevládních organizací ve Švýcarsku se chystá navrhnout obdobnou kampaň pro fotbalový šampionát Euro 2008.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie