Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 7. 2007 8:34

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo detenční ústav ve Vidnavě a Brně

Velký detenční ústav pro sexuální devianty a pachatele, kteří kvůli duševní poruše nemohou jít do vězení, bude zřízen ve Vidnavě na Olomoucku, další v Brně. Rozhodlo o tom ministerstvo spravedlnosti.

Ústav má vzniknout během příštího roku a postupně se bude jeho kapacita rozšiřovat až na 250 míst. Bude záležet na tom, jak často budou zabezpečovací detenci ukládat soudy.

Vedle Vidnavy bude od 1. ledna 2008 připraveno poskytovat detenční ochranu zařízení v areálu vězeňské nemocnice v Brně-Bohunicích. K dispozici bude mít 48 míst.

Vidnavský objekt sloužil jako kněžský seminář. Ministerstvo nyní jedná s římskokatolickou církví o jeho převodu. Jedná také o možnosti, aby se na provozu a případně i péči o klienty církev podílela.

Devianti a pachatelé, které kvůli duševní poruše nelze poslat do vězení, ale jejich pobyt na svobodě je nebezpečný, nyní pobývají v psychiatrických léčebnách, kde mohou ohrozit personál a případně i utéct. Psychiatrické léčebny nejsou totiž vybaveny tak, aby dokázaly útěkům zabránit.

„Zabezpečovací detence je nový typ ochranného opatření pro pachatele závažné trestné činnosti. Jde o osoby – chovance – s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost; jejich duševní stav trvale či dočasně způsobuje, že se závažné trestné činnosti dopouštějí. Navíc u těchto osob existuje reálný předpoklad, že se budou i v budoucnu takového jednání dopouštět, a to zvláště za situace, kdy u nich není téměř žádná nebo jen velmi malá pravděpodobnost účinnosti běžné ochranné léčby,“ uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

V detenčním ústavu by funkci ostrahy plnila vězeňská služba, uvnitř by psychiatři a psychologové zajišťovali léčebnou a terapeutickou péči. Psychiatrické léčebny, ve kterých jsou dnes nebezpeční pachatelé umístěni, jsou zdravotnická zařízení, tedy instituce sloužící k léčbě, proto nedisponují dostatečným technickým a hlavně personálním vybavením pro skutečnou ostrahu. Odborníci z psychiatrických léčeben opakovaně poukazují na to, že tyto osoby někdy tyranizují celé oddělení, napadají personál i jiné pacienty, přičemž takové útoky často končí vážnou újmou na zdraví.

Chovanci budou absolvovat léčebné, psychologické nebo vzdělávací programy. Zabezpečovací detence může trvat tak dlouho, dokud to bude vyžadovat ochrana společnosti. Nejméně jednou za rok soud přezkoumá, zda trvají důvody pro pokračování léčby.

Zabezpečovací detence je podle ministerstva spravedlnosti krajní řešení pro případy, kdy nelze jiným způsobem zajistit ochranu společnosti. Neměla by se týkat těch, kteří dobrovolně nastoupí ochrannou léčbu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie