Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 8. 2007 0:16

Ministerstvo pro místní rozvoj se zúčastní agrosalonu Země Živitelka

Letošního 34. ročníku agrosalonu Země Živitelka se poprvé ve své funkci zúčastní ministr Jiří Čunek. Jako každý rok zde Ministerstvo pro místní rozvoj bude prezentovat soutěž Vesnice roku, dotační tituly pro obce či povodňová opatření.

Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje Program obnovy venkova (POV), který zahrnuje tři dotační tituly: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 2006, Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Celkem bylo pro tento program na letošní rok ze státního rozpočtu uvolněno 58 mil. korun.

Možnostem využití strukturálních fondů 2007 - 2013 se budou 23. srpna 2007 věnovat odborné semináře pořádané Ministerstvem pro místní rozvoj, které zajišťuje nejen účast odborníků, ale také finančně podporuje Spolek pro obnovu venkova.

Přednášející za Ministerstvo pro místní rozvoj představí programové období 2007 - 2013, seznámí posluchače s Integrovaným operačním programem ve vztahu k regionálním operačním programům a cestovnímu ruchu, promluví o roli Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) při čerpání finančních prostředků z fondů EU a o možnostech uplatnění venkova na operačních programech přeshraniční spolupráce Cíle 3.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie