Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 12. 2008 9:57

Ministerstvo dopravy: Změny pro řidiče od ledna 2009

Tiskový mluvčí Ministerstva dopravy ČR Karel Hanzelka informuje o změnách, které čekají české řidiče od ledna 2009.

dálnice - ilustrační foto1) Od ledna přestává být dechová zkouška jen orientační, bude průkazná. Řidič však nepřichází o právo nechat se odvézt policií na odběr krve. V případě pozitivního výsledku bude odvoz i vyšetření zpoplatněno.
2) Od ledna se zvyšuje výše škody, při níž je nutné volat policii k nehodě z 50 na 100 tisíc Kč. Stále platí povinnost volat polici při zranění, usmrcení, při škodě způsobené třetí osobě (vozidlo na leasing) atp.
3) Účastnící nehody (pokud nevolají policii) jsou povinni sepsat záznam o nehodě. Zákon nepředepisuje formu. Pojišťovny nabízejí speciální formulář - doporučeno vozit s sebou.
4) Mění se zákon o povinném ručení. Česká kancelář pojistitelů bude od ledna vymáhat poplatek do garančního fondu za nepojištěná vozidla. Ten může být až 300 Kč denně. Více viz web www.bezpojisteni.cz
5) Mění se zákon o odpadech - zavádí ekologické poplatky, které jsou příjmem SFŽP. Platí se podle emisní třídy vozidla. Vztahuje se na vozidla, jejichž motor plní starší emisní normy, než je norma Euro 3. Tedy Euro 2, Euro 1 a starší. Obecně se dá říci, že se to týká většiny felicií a všech starších vozidel - favority, "stopětky" atd. Poplatek platí ten, kdo vozidlo přihlašuje, tedy kupující, pokud se s prodávajícím nedohodnou jinak. Platí se pouze při první přeregistraci po nabytí účinnosti novely (1. leden 2009), nebo při první registraci (to se týká dovezených vozidel ze zahraničí).

Výše poplatku se pohybuje podle emisní třídy takto:

EURO 2: 3000,- Kč (např. felicie)
EURO1: 5000,- Kč (např. favorit)
Starší: 10000,- Kč (např. Škoda 105)
Na veterány se poplatek nevztahuje.

policista_doprava_dálnice_ ilustrační foto6) Pro trvalé vyřazení vozidla z registru již od ledna nebude nutný doklad o ekologické likvidaci, pokud majitel deklaruje další využití vozidla - na náhradní díly apod. Opět zákon o odpadech.
7) Úseky, kde městská policie měří rychlost, musí být odsouhlaseny Policií ČR. Musí být navíc označeny informativní provozní značkou "měření rychlosti".
8) Odstraňují se některé výjimky ze zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic. Nově budou pro osbní vozidla zpoplatněny severomoravské rychlostní silnice R48 a R56. Zpoplatněna bude i celá D47, která má být zprovozněna a přejmenována na D1 na podzim 2009. Ceny dálničních kupónů se nemění, pro osobní vozidla je to 1000 Kč na rok. Roční kupón platí 14 měsíců.
9) V roce 2009 bude zprovozněno celkem 53,5 km dálnic a rychlostních silnic:

6,6 km D1 Mořice – Kojetín
18,1 km D1 Bělotín – Hladké Živoříce
11,7 km D1 Hladké Živoříce – Bílovec
7,5 km R6 Tisová – Kamenný Dvůr
0,5 km R7 MÚK Vysočany
5,8 km R7 Bitozeves – Vysočany
3,3 km R35 Sedlice – Opatovice

V roce 2008 se otevřelo celkem 46,9 km dálnic a rychlostních silnic.
10) Rozpočet SFDI na rok 2009:
Výdajový rámec (státní rozpočet): 38,0 mld. Kč
Předfinancování fondů EU: 36,39 mld. Kč
Výdaje včetně fondů EU: 74,39 mld. Kč
Úvěry EIB: 10,03 mld. Kč
Celkové výdaje SFDI: 84,42 mld. Kč
dálnice_ilustrace11) Stále probíhá povinná výměna řidičských průkazů. Průkazy vydané v letech 1994 až 2000 je nutné vyměnit do konce roku 2010. Průkazy z let 2001 až 2004 je nutné vyměnit do konce roku 2013.
12) Takzvaná zelená karta je od ledna postačující jako doklad o sjednaném povinném ručení.
1 3 ) Až do konce roku 2010 pokračuje kampaň ministerstva dopravy Nemyslíš - zaplatíš.
1 4 ) Prozatím se nemění forma dálničních kupónů na elektronické. S touto změnou se počítá k 1.7.2009. V průběhu roku lze také očekávat velkou novelu zákona 361/2000 Sb - revize bodového systému . Otevřené je také výkonové zpoplatnění vozidel nad 3,5 tuny. Podle některých právních názorů je možné již od července 2009. Připravuje se také komplexní novela zákona o podmínkách provozu vozidel (56/2001 Sb.). Má usnadnit vyřazovaní vozidel z registru, obsahuje návrh na zpoplatněné registrační značky na přání apod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie