Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 10. 2009 11:18

Ministerstvo dopravy: OPD bude spolufinancovat rozvoj pražského metra

Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlásilo výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 5.1 – Rozvoj sítě metra v Praze.

Díky této výzvě se Dopravnímu podniku hl. m. Prahy otevírá možnost čerpat v následujících letech více než 8 miliard Kč z fondů EU na další rozšíření sítě pražského metra.

V rámci vyhlášené výzvy se předpokládá předložení projektu „Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A Dejvická – Motol“. Žadatelem projektu bude Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Pro financování projektu z Fondu soudržnosti budou k dispozici prostředky do maximální výše 8 020,869 mil. Kč.


Povinné národní spolufinancování projektu bude mít Dopravní podnik zajištěno z rozpočtu magistrátu hl. m. Prahy. Vlastní stavební realizace projektu by měla probíhat v letech 2010 až 2014.

Projektová žádost, jejíž předložení se předpokládá v nejbližších týdnech, bude nejdříve posuzována na národní úrovni Řídícím orgánem OPD. Jelikož se bude jednat o tzv. velký projekt s výší celkových nákladů nad 25 milionů €, bude muset být po schválení na národní úrovni potvrzena podpora i ze strany Evropské komise.

Vyhlášení výzvy pro předkládání projektů přímo navazuje na schválení dokumentace programu č. 127 410 (Výstavba pražského metra) Vládou ČR dne 16.9.2009 (Usnesení č. 1185/2009). Prostřednictvím tohoto programu bude zajištěno předfinancování evropského podílu nákladů projektu ze zdrojů státního rozpočtu.

Text výzvy, Pokyny pro žadatele a další relevantní dokumenty týkající se podpory z OPD jsou k dispozici na www.opd.cz. Formulář projektové žádosti je k dispozici na www.eu-zadost.cz.


Více informací o prodloužení trasy A pražského metra je k dispozici na webu Magistrátu hl. m. Prahy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie