Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 11. 2009 17:15

Mezinárodní konference o roli středovýchodní Evropy ve studené válce

Při příležitosti 20. výročí pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě a konce studené války pořádá Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK ve dnech 20.-21. listopadu 2009 v pražském Lichtenštejnském paláci mezinárodní konferenci DROPPING, MAINTAINING AND BREAKING THE IRON CURTAIN: The Cold War and East-Central Europe Twenty Years Later (Železná opona – její spouštění, střežení a stržení. Studená válka a středovýchodní Evropa dvacet let poté). Nejvýznamnější historikové soudobých dějin z jedenácti zemí světa využijí dvou desetiletí soustavného výzkumu k tomu, aby zhodnotili otázky týkající se úlohy, kterou středovýchodní Evropa sehrávala v období studené války a zamysleli se nad dlouhodobějšími důsledky studené války, s nimiž se mezinárodní společenství potýká ještě na začátku 21. století. Mezi nimi bude například Thomas Blanton, ředitel National Security Archive při George Washington University ve Washingtonu, D.C., Leonid Gibianskij, který působí na Institutu slovanských studií Ruské akademie věd, David Holloway, profesor na Stanfordské univerzitě a ředitel tamního Freeman-Spogli Institute for International Studies a Vojtěch Mastný, který je v mezinárodním měřítku patrně nejproslulejším žijícím historikem českého původu. Konferenci samé bude vpodvečer 19. listopadu ve Strakově akademii předcházet diskuse vybraných odborníků na téma How Well Did the Cold War Experience Prepare for Membership in NATO and EU? (Jak zkušenost studené války ovlivnila rozšíření NATO a EU?).

Více informací o konferenci naleznete na http://www.usd.cas.cz/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie