Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 12. 2008 8:45

Memorandum o spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Institutem Svazu průmyslu ČR

ilustrační foto
ilustrační foto
Ministertsvo školství mládeže a tělovýchovy ČR podepsalo se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Institutem Svazu průmyslu ČR Memorandum o spolupráci, jehož záměrem je podpořit dlouhodobou součinnost a komunikaci mezi státní správou a zaměstnavatelskou sférou.

Hlavním cílem, ve čtvrtek 18. prosince, podepsaného Memoranda je zejména společné prosazování konceptu celoživotního učení, reformy terciárního vzdělávání a rozvíjení úzké spolupráce průmyslu a škol. „Máme Akční plán na podporu odborného vzdělávání, který by měl významně přispět k užší spolupráci škol a zaměstnavatelů a umožnit žákům, aby se seznámili s pracovním prostředím," říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. "A jedním z pilířů reformy vysokých škol je důraz na větší zapojení podnikové sféry."

Významným evropským tématem spolupráce je naplňování relevantních EU politik, mj. ve vazbě na Kodaňský proces, Boloňský proces, Evropský rámec kvalifikací a Uznávání výsledků neformálního vzdělávání. Součástí dohody bude i aktivní spolupráce v období předsednictví České republiky v EU.

Prioritním národním tématem je tvorba systémových projektů, které povedou k vytváření nástrojů zajišťujících interakce mezi počátečním a dalším vzděláváním na straně jedné a trhem práce a zaměstnavateli na strané druhé.

Zastřešujícím nástrojem spolupráce je koordinační skupina, do které jmenovali signatáři Memoranda po dvou zástupcích. Pro operativní komunikaci v období mezi zasedáními koordinační skupiny jsou smluvními stranami ustanoveny pověřené osoby.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie