Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 3. 2009 15:10

M. Kocáb: Bojujme proti extrémistům, kteří rozšiřují okruh své působnosti

Ministr Ivan Langer představil strategii boje proti korupci opřenou o tři pilíře: prevenci, průhlednost a postih.

Na dnešní TK po jednání vlády nejprve premiér Mirek Topolánek zhodnotil před zástupci tisku jarní zasedání Evropské rady. Toto zasedání označil za „klíčové rozhodovací těleso Evropské unie“ Podle premiéra rozhodnutí Rady byla zásadní jak pro Unii tak pro samotnou Českou republiku. Navíc premiér konstatoval: „Dosáhli jsme to, co jsme si dopředu mysleli, že to prosadit je těžce prosaditelné“.

Zejména předseda vlády zdůraznil, že se na zasedání podařilo s ohledem na řešení finanční krize prosadit nevytváření blokového řešení a blokového vidění.

Více čtěte v dokumentu Závěry Rady EU z jednání 19. - 20. března v článku "České předsednictví dovedlo summit EU k dohodě o protikrizových opatřeních."

Tisková konference se zejména zabývala materiálem Ivana Langera a Michaela Kocába, který byl uveden video-ukázkami z demonstrací extrémistů v Plzni a Janově. Oba ministři konstatovali nárůst neonacistického hnutí a extrémismu. Ministr M. Kocáb poukázal na skutečnost, že nenajde-li se řešení, bude se řádění extrémistických skupin stupňovat a navíc tyto skupiny rozšiřují okruh své působnosti. M. Kocáb předložil vládě situační zprávu, na které poukázal, co je třeba zlepšit v této oblasti. Ve zprávě se mluví o cílech, které mají být dosaženy a opatřeních, která mají být učiněna. Ministr pro lidská práva upozornil že, hrozí rozšíření těchto problémů i do jiných lokalit. Zpráva vychází z lokality Janov a ministr Kocáb uvedl, že daleko komplexnější materiál skýtá materiál ministerstva vnitra, který byl rovněž dnes na vládě předložen. Dle tohoto materiálu vláda ministru Kocábovi uložila za úkol vypracovat strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Vládě na tomto velice záleží, neboť problémy spojené se sociálním vyloučením mohou bez okamžité a odborné intervence postupem času vyústit ve vážné sociální otřesy.

Ministr Langer navázal na slova Michaela Kocába a dodal k tomu, že je nutné poznat všechny příčiny a problémy, aby se dalo popsat skutečné řešení boje proti extrémismu a sociálnímu vyloučení. Ve svém vystoupení se ministr Langer věnoval dalšímu bodu dnešního jednání vlády, kterým byl materiál ministerstva vnitra o strategii boje proti korupci. Ivan Langer prohlásil, že je to poprvé v historii, kdy byla strategii vytvořena a ministr dodal, že je také plněna. Podle Langera je strategie opřena o tři pilíře: prevenci, průhlednost a postih. Zvláštní pozornost věnoval ministr vnitra opět reformě policie, která souvisí, jak ministr uvedl, s nezávislou kontrolou bezpečnostních sborů. Ministr navrhuje stanovení tzv. Generální inspekce bezpečnostních sborů. I toto byl další bod jednání vlády, který vláda shválila. Návrh má vytvořit systém na bezpečnostních sborech personálně i institucionálně nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků a v některých případech i zaměstnanců PČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR a rovněž i samotné generální inspekce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády 23. března 2009

Fotogalerie [F] fotogalerie