Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 6. 2009 15:47

Lógar: I dočasné řešení problému má smysl

Výuka dětí ve vesnici Darvish, zdroj Ministerstvo obrany ČR
Výuka dětí ve vesnici Darvish, zdroj Ministerstvo obrany ČR
Armáda České republiky realizuje takzvané projekty rychlého dopadu, jejichž cílem je reagovat na aktuální problémy a nedostatky v oblastech, kde působí čeští vojáci.

Příkladem takového projektu je pomoc ve vesnici Darvish. V této vesnici je chlapecká škola, která má zhruba 800 žáků. Budovy, ve kterých probíhá výuka, jsou však v katastrofickém stavu a výuka nižších ročníků musí probíhat na prostranství okolo školy. Civilní experti PRT naplánovali v souladu s Rozvojovým plánem provincie rekonstrukci budov této školy. To je však dlouhodobý projekt, kterému musí předcházet pečlivá příprava.

Teploty v letních měsících se pohybují mezi třiceti a čtyřiceti stupni Celsia ve stínu a výuka na otevřeném slunci je velmi náročná. Z tohoto důvodu škola obdržela stan, ve kterém může výuka dočasně probíhat. „Jsme si vědomi toho, že samotný problém to neřeší, ale pokud to byť jen dočasně pomůže, tak věřím, že to má význam,“ říká nadpraporčík Jiří Pavlík, příslušník skupiny civilně-vojenské spolupráce (CIMIC).

Současně se stanem zde byly předány školní pomůcky, které věnovala křesťanská komunita z USA – státu Georgia. Také veřejnost z České republiky pravidelně organizuje finanční a materiální sbírky na pomoc Afghánistánu.

„Byl jsem velice potěšen, když jsem viděl, že náš předchozí projekt byl úspěšný a že se daří i další spolupráce. Na druhou stranu i malá pomoc se okamžitě stává podnětem k tomu, abychom byli zasypáni množstvím dalších žádostí. Může to vypadat jako nevděk, jsem si však vědom toho, že tyto žádosti jsou opodstatněné. Stav místního školství je opravdu tristní,“ říká nadpraporčík Pavlík. Kapacity a možnosti českého kontingentu jsou omezené a není možné pomoci všem. I z toho důvodu je nutné jednotlivé projekty dobře zvažovat. „Místní si přesto naší pomoci velmi váží a svůj vděk dávají najevo třeba pozváním na čaj nebo přátelské posezení,“ podotkl nadpraporčík Pavlík na závěr.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie