Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 10. 2016 14:21

Lídři EU jednali o migraci, vztazích s Ruskem, pomoci obětem konfliktu v Sýrii a volném obchodu

Jednání Evropské rady, 20. - 21. října 2016. Zdroj: The european union.
Jednání Evropské rady, 20. - 21. října 2016. Zdroj: The european union.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka s ostatními evropskými lídry jednal během dvoudenního summitu v Bruselu o migraci, vztazích s Ruskem, situaci v Sýrii, obchodní politice včetně budoucnosti dohody CETA a efektivním fungování vnitřního trhu.

Na úvod říjnové Evropské rady diskutovali lídři EU o současné migrační situaci a funkčnosti dosud přijatých opatření, která výrazným způsobem snížila počty uprchlíků v Evropě. Vývoj v oblasti migrace se z českého pohledu ubírá pozitivním směrem, EU se zaměřuje na dlouhodobé české priority: ochranu vnější hranice, zastavení nelegální migrace, spolupráci se třetími zeměmi. „Spuštění Evropské pohraniční stráže, kterou jsem opakovaně podpořil, ukazuje, že Evropa dokáže být akceschopná při ochraně občanů. Evropské partnery jsem informoval, že ČR je připravena poskytnout do řad stráže desítky našich expertů,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Lídři EU přivítali, že v průběhu letošního roku došlo k zásadnímu uklidnění migrační situace a ke zvýšení odolnosti Unie vůči migračním vlnám. Dále je však třeba pracovat na zastavení nelegální migrace z Afriky přes centrální Středomoří. Na summitu se proto lídři zabývali spoluprací se třetími zeměmi prostřednictvím tzv. migračních kompaktů. EU je připravena spolupracovat se zdrojovými a tranzitními zeměmi a pomoci jim v boji proti nelegální migraci. Od partnerských zemí bude Unie vyžadovat efektivní spolupráci v oblasti návratů. V úvodní fázi se jedná o pětici zemí v Africe: Nigérii, Niger, Mali, Senegal a Etiopii.

Hlavy států a předsedové vlád evropské osmadvacítky diskutovali také o vnějších vztazích Unie a zejména o politice a postavení současného Ruska. Do strategické diskuse o vztazích s Ruskem se promítly také aktuální události v syrském Allepu. Zde panovala mezi lídry shoda, že Ruská federace nese mimořádnou zodpovědnost za současnou situaci v Sýrii a humanitární tragédii v Aleppu. Co se týče debaty o sankcích, evropští lídři potvrdili jejich navázání na plnění Minských dohod a ukončení konfliktu na Ukrajině.

Lídři EU se věnovali rovněž humanitární situaci v Sýrii a shodli se na dalším posílení humanitární pomoci EU ve prospěch syrských občanů. ČR, která má jako jediná země EU funkční velvyslanectví v Damašku, je připravena být v tomto maximálně nápomocná. „Česká vláda poskytla od roku 2012 humanitární pomoc do Sýrie a okolních zemí, kde nalezla útočiště většina syrských uprchlíků, ve výši 200 milionů korun. Na příští rok máme připraveno dalších 50 milionů na humanitární pomoc,“ informoval premiér Sobotka.

Pátečními tématy jednání Evropské rady byla obchodní politika a vnitřní trh. Lídři EU zdůraznili význam dohod o volném obchodu. „Obchodní dohody mohou našim občanům přinést větší ekonomickou prosperitu, nová pracovní místa, vyšší životní standard,“ zdůraznil premiér Sobotka. Zájmem ČR je, aby Unie měla silnou obchodní politiku, která bude přispívat k hospodářskému růstu a zvýšení naší konkurenceschopnosti. „Jsem přesvědčen, že obchodní dohoda s Kanadou CETA tato kritéria splňuje. Proto ČR podporuje její co nejrychlejší dokončení a ratifikaci,“ doplnil premiér.

Posledním tématem summitu šéfů států a vlád EU byl vnitřní trh. Plně funkční jednotný trh je zárukou naší ekonomické prosperity a rozvoje. Proto na něj česká vláda klade tak velký důraz. V poslední době však v některých členských státech roste tlak na přijímání národních předpisů, které vytvářejí nové překážky na vnitřním trhu. „Na dnešním jednání jsem proti tomuto negativnímu trendu vystoupil. Požádal jsem Evropskou komisi, coby strážkyni evropských smluv, aby v této věci urychleně konala. Zejména pokud by se jednalo o porušení společných pravidel jednotného trhu,“ uvedl premiér Sobotka. ČR je přesvědčena, že cílem Unie musí být zajištění férových podmínek podnikání na vnitřním trhu, který nesmí být poškozován přijímáním protekcionistických opatření.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie