Aktuálně

22. 6. 2016 16:14

Koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza jednal s partnery o svých prioritách

Ve středu 22. června 2016 se v Lichtenštejnském paláci uskutečnilo první jednání koordinátora digitální agendy ČR Tomáše Prouzy se zástupci resortů, sociálních a hospodářských partnerů a odborníky z IT byznysu. Tématem pracovního setkání byly priority koordinátora digitální agendy a jejich provádění.

Tomáš Prouza, kterého vláda v květnu jmenovala koordinátorem digitální agendy, si vytyčil pět prioritních oblastí: 1) e-skills, 2) e-commerce, 3) e-government, 4) e-bezpečnost a 5) e-výzvy. Dnešní jednání s odborníky na digitální agendu se proto zabývalo tím, jak tyto priority rozvést a na které úkoly se soustředit.

Tomáš Prouza zároveň představil některé z digitálních aktivit, které chce rozpracovat v následujících měsících. V oblasti e-skills se chce zaměřit na zmapování projektů digitálního vzdělávání a vytvořit jejich přehled na jednom místě, aby je občané a firmy nemuseli složitě vyhledávat.

Druhou prioritou koordinátora je elektronický obchod. Je to i velké téma Evropské komise a bude jen na nás, jak dokážeme využít návrhy k dalšímu posílení českého e-commerce sektoru a rozšíření nabídky pro české zákazníky.

V oblasti e-governmentu bude Tomáš Prouza úzce spolupracovat s Ministerstvem vnitra na pravidelné aktualizaci plánovaných digitálních služeb, které by měly zlepšit přístup občanů ke službám státní správy.

Úspěšné promítnutí evropské legislativy o ochraně osobních údajů do českého právního řádu pak bude cílem koordinátora v oblasti e-bezpečnosti. V poslední prioritě – e-výzvách – se Tomáš Prouza zaměří na otevřená data ve veřejné správě, služby sdílené ekonomiky a on-line platformy.

Rozpracované priority budou zakotveny v aktualizovaném Akčním plánu pro rozvoj digitálního trhu, který bude 15. července 2016 projednán na Pracovním týmu tripartity pro hospodářskou politiku. Do konce července bude aktualizovaný Akční plán předložen vládě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie