Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 3. 2009 13:02

Konceptu „superhrubé mzdy“ se Ministerstvo financí nevzdává

Ministerstvo financí ČR připravuje zcela nový zákon o daních z příjmů na základě záměru zveřejněného již 3. dubna 2008.

Jeho cílem je sjednocení vyměřovacích základů pro daň z příjmu fyzických osob, zdravotní a sociální pojištění. Připravuje se několik alternativ.

Za optimální považuje Ministerstvo financí tu alternativu, kdy by se dnešní hrubá mzda plus odvody zaměstnavatele (tj. „superhrubá mzda“) staly základem nového sjednoceného vyměřovacího základu pro daně a odvody. „Superhrubá mzda“ by se tedy nezrušila, ale naopak využila pro konstrukci nového systému, který přinese výrazné zjednodušení a snížení administrativních nákladů pro poplatníky i stát.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie