Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 2. 2009 16:15

Komisař Verheugen o českém předsednictví

"Ještě neuběhly ani dva měsíce českého předsednictví a již nyní je víc než jasné, že patří k nejnáročnějším za celé desítky let:" uvádí Günter Verheugen.

Toto předsednictví je cokoliv, jen ne formalita. Klade velké nároky na politické představitele a vyžaduje pevný závazek vůči základním hodnotám procesu evropské integrace: opravdovému partnerství a neochvějné solidaritě.

Evropa prochází hospodářskou krizí nebývalých rozměrů. Prvotní krize finančního sektoru zachvátila reálnou ekonomiku rychlostí, kterou se nikdo neodvažoval předvídat. Sociální důsledky tohoto rychlého propadu ve výrobě a obchodu se ještě plně neprojevily. Zanedlouho k tomu ale dojde a pak budeme čelit nejen hospodářskému zpomalení, ale také rostoucí nezaměstnanosti.

A to vše přichází v době, kdy evropské instituce procházejí změnami a v důsledku toho se budou množit obtíže v rozhodovacím procesu.

Reakce Evropy na krizi musí zahrnovat dva aspekty:

Zaprvé nesmíme připustit, aby byly naše dosavadní zkušenosti zapomenuty.

Protekcionismus, intervencionismus a všechny druhy hospodářského nacionalismu by problémy jen zhoršily.

Musíme bránit celistvost našeho nejvýznamnějšího aktiva, tedy funkčního jednotného trhu. A nesmíme dovolit, aby se vytratil duch partnerství a spolupráce. Buď dosáhneme úspěchu společně – a to můžeme dokázat - nebo se rozdělíme a prohrajeme každý zvlášť.

Zadruhé musíme na mezinárodní scéně hovořit jedním hlasem, vší silou prosazovat reformu globálního ekonomického řízení a postarat se o to, aby byly dále prohloubeny principy otevřeného trhu, volného obchodu a spravedlivé hospodářské soutěže.

V této náročné době se Evropská komise víc než cokoliv jiného potřebuje spolehnout na konstruktivní předsednictví, které je ochotné spolupracovat a plně se soustředí na svou práci.

Skutečnost, že Unii nyní předsedá jeden z nových členských států, považuji za výhodu spíše než za problém. České předsednictví bude zárukou, že populisté ve starých členských zemích z rozšíření neudělají hromosvod všech potíží. Přistoupení dvanácti nových členských států vytvořilo nové hospodářské příležitosti a Evropu politicky posílilo.

Günter Verheugen

komisař pro podnikání a průmysl

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie