Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 11. 2015 15:00

Komentář předsedy vlády k britským návrhům na reformu EU

Britský premiér David Cameron dnes představil svou dlouho očekávanou vizi pro reformu Evropské unie ve spojitosti s plánovaným referendem o setrvání Velké Británie v EU. V rámci projevu potvrdil čtyři již delší dobu diskutované základní body – volný pohyb osob, suverenitu členských států, spravedlnost a konkurenceschopnost. Tyto čtyři základní oblasti budou nadále předmětem rozsáhlých a podrobných diskusí jak na úrovni EU, tak mezi jednotlivými členskými státy. První debata celé EU se uskuteční na prosincové Evropské radě.

Za nejzásadnější a současně nejproblematičtější britskou iniciativu považuji opatření v oblasti volného pohybu osob. Snahy Velké Británie směřují k zamezení zneužívání sociálních systémů prostřednictvím omezení volného pohybu osob, zejména pracovníků. Pro Českou republiku však představuje jakýkoliv zásah do volného pohybu velmi vážný problém. Právo žít a pracovat kdekoliv v EU je v důsledku historické zkušenosti pro nás zcela zásadní. Volný pohyb považuje většina českých občanů za hlavní přínos členství v EU a nelze si představit, že bychom se měli vzdát výhod, které tato svoboda představuje.

Co se týče oblasti suverenity a spravedlnosti ve smyslu vyváženého vztahu mezi členy a nečleny eurozóny, bude především záležet na znění konkrétních návrhů. Česká vláda je připravena podpořit ty z návrhů, které budou směřovat k větší transparentnosti, lepší komunikaci mezi členy a nečleny eurozóny a prohlubování ekonomické spolupráce mezi všemi osmadvaceti státy.

Tématem, které je klíčové pro Českou republiku, stejně jako pro Velkou Británii, je otázka konkurenceschopnosti. Musíme podpořit rozvoj evropské ekonomiky a rádi podpoříme návrhy, které budou směřovat k prohloubení hospodářské a měnové unie a zlepšení regulace.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie